Kamis, 21 Agustus 2014

BAGAIMANA KALAU BEGINI SAJA;
>> Warga RT berkumpul mengusulkan nama-nama calon RT. Pak RT datang mengundi 2 orang untuk  
      dijadikan ketua dan wakil, menggantikan dirinya.

>> Pak RT, pak RT berkumpul, pak RW datang mengundi 2 orang untuk dijadikan ketua dan wakil,
     menggantikan dirinya.

>> Pak RW, pak RW berkumpul, pak Lurah datang mengundi 2 orang untuk dijadikan ketua dan wakil,
      menggantikan dirinya.

>> Pak Lurah, pak Lurah berkumpul, pak Camat datang mengundi 2 orang untuk dijadikan camat dan
      wakil, menggantikan dirinya.

>> Pak Camat, pak Camat berkumpul, pak Bupati datang mengundi 2 orang untuk dijadikan bupati dan
      wakil, menggantikan dirinya.

>> Pak Bupati, pak Bupati berkumpul, pak Gubernur datang mengundi 2 orang untuk dijadikan gubernur
      dan wakil, menggantikan dirinya.

>> Pak Gubernur, pak Gubernur berkumpul, pak Presiden  datang mengundi 2 orang untuk dijadikan
      presiden dan wakil, menggantikan dirinya.

Kalau pemilu model undian begini, nggak bakal ribut dan nggak mengeluarkan biaya satu rupiahpun. Ayo kita kaji dan cari kemungkinannya.  Tahun 2009 pernah saya postingkan dan mendapatkan tanggapan positif dari beberapa anggota DPR-RI.

YESUS MENURUT ISLAM-4

QS. 19:34     “Itulah ISA putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ber
                        bantah-bantahan tentang kebenarannya.”

Ayat ini membenarkan perkataan YESUS yang menjadi perbantahan bangsa Yahudi. Apakah perbantahan penting antara YESUS dengan bangsa Yahudi yang menggiringNYA ke kayu salib?

Selengkapnya lihat di sini:>> Yohanes  10:18            Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya
                                            menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa
                                           mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku."
                       10:19              Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena
                                            perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata:

>> Yohanes  10:30            Aku dan Bapa adalah satu."
                       10:31              Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus.

>> Yohanes  10:32            Kata Yesus kepada mereka: "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku
                                           yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang
                                           menyebabkan kamu mau melempari Aku?"
                      10:33               Jawab orang-orang Yahudi itu: "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami
                                           mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena
                                           Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan
                                           Allah."

>> Yohanes  10:38            tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku,
                                            percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan
                                            mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa."
                       10:39              Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka.

>> Yohanes  19:6              Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah
                                            mereka: "Salibkan Dia, salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka: "Ambil Dia
                                            dan salibkan Dia; sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya."
                      19:7  Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya: "Kami mempunyai hukum dan
                                            menurut hukum itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap diri-Nya sebagai Anak
                                            Allah."

>> Matius  27:41               Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua
                                            mengolok-olokkan Dia dan mereka berkata:
                    27:42 "Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia
                                            Raja Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepada-Nya.
                   27:43  Ia menaruh harapan-Nya pada Allah: baiklah Allah menyelamatkan Dia, jikalau
                                             Allah berkenan kepada-Nya! Karena Ia telah berkata: Aku adalah Anak Allah."

Jadi, pertentangan keras antara bangsa Yahudi dengan YESUS adalah karena YESUS mengaku sebagai ANAK ALLAH. Itu mereka anggap sebagai penghujatan terhadap ALLAH, karena ALLAH itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan.

Para prajurit Romawi ketika menyaksikan keajaiban-keajaiban yang terjadi di saat kematian YESUS memberikan jawaban atas pertanyaan: “Apakah YESUS itu ANAK ALLAH?” Dan mereka mempercayainya;

>> Matius   27:50             Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.
                     27:51                Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan
                                            terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,
                    27:52 dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal
                                            bangkit.
                    27:53 Dan sesudah kebangkitan Yesus, merekapun keluar dari kubur, lalu masuk ke
                                            kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
                   27:54  Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat
                                            takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu
                                            berkata: "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah."


"Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah."


Dan “YESUS ANAK ALLAH” adalah berita utama Injil keselamatan;

>> Lukas  1:30    Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih
                             karunia di hadapan Allah.
                  1:31      Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki
                             dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
                  1:32      Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan
                             Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

>> Kisah  2:36    Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus,
                              yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus."

>> Kisah  4:12    Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di
                             bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang
                             olehnya kita dapat diselamatkan."

>> Yohanes  3:16              Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
                                            mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
                                            kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

>> Yohanes  3:18              Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak
                                            percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam
                                            nama Anak Tunggal Allah.

Jadi, Al Qur’an yang menjadi kitab suci, pedoman hidup anda telah memberikan pembenaran atas perkataan YESUS yang mengaku sebagai ANAK ALLAH. Sekarang, bagaimana dengan anda?


YOHANES 10

10:1Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok;
10:2tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
10:3Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya ke luar.
10:4Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
10:5Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal."
10:6Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka.
10:7Maka kata Yesus sekali lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu.
10:8Semua orang yang datang sebelum Aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
10:9Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
10:10Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
10:11Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya;
10:12sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
10:13Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
10:14Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku
10:15sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku.
10:16Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
10:17Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali.
10:18Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku."
10:19Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata:
10:20"Ia kerasukan setan dan gila; mengapa kamu mendengarkan Dia?"
10:21Yang lain berkata: "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan; dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?"
10:22Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem; ketika itu musim dingin.
10:23Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo.
10:24Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya: "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami."
10:25Yesus menjawab mereka: "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku,
10:26tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.
10:27Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,
10:28dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
10:29Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
10:30Aku dan Bapa adalah satu."
10:31Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus.
10:32Kata Yesus kepada mereka: "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?"
10:33Jawab orang-orang Yahudi itu: "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah."
10:34Kata Yesus kepada mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah allah?
10:35Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah--sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan--,
10:36masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah?
10:37Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku,
10:38tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa."
10:39Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka.
10:40Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ.
10:41Dan banyak orang datang kepada-Nya dan berkata: "Yohanes memang tidak membuat satu tandapun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar."
10:42Dan banyak orang di situ percaya kepada-Nya.

Rabu, 20 Agustus 2014

YESUS MENURUT ISLAM-3
Kemarin kita mendapatkan ayat Al Qur’an tentang nabi ISA yang tidak mati disalibkan, melainkan diangkat hidup-hidup ke sorga, sebagaimana artikel ini;


Penemuan tempat persembunyian Nabi Isa itu tiada lain akibat ulah Yahuda alias Yudas Iskariot, yang termasuk salah satu murid  Nabi Isa sendiri. Rupanya Yahuda lebih tergiur oleh iming-iming hadiah yang ditawarkan oleh Kaisar Romawi, Herodes, daripada Iman dan takwa. Lalu berkhianat pada Nabi Isa AS & Allah. Yahuda melaporkan keberadaan Nabi Isa dan para muridnya kepada pendeta dan pemuka Bani Israel, ketika mereka sedang menyusun tuduhan palsu seolah-olah Nabi Isa akan melancarkan pemberontakan.

Tapi, ketika tentara Romawi mengepung tempat persembunyian tersebut, ternyata Nabi Isa sudah tidak ada, karena sudah diangakat oleh Allah SWT ke surga. Maka pasukan Romawi pun mencurigai seorang lelaki yang ada di sekitar tempat persembunyian tersebut, yang wajahnya oleh Allah SWT dibuat mirip dengan Nabi Isa AS. Dia tiada lain adalah Yahuda, sang pengkhianat itu. Tak pelak, Yahuda pun ditangkap dan disalib beramai-ramai oleh tentara Romawi, setelah sebelumnya diarak keliling kota dengan stempel sebagai Nabi Palsu.


Jadi, menurut Islam, tidak ada peristiwa kematian nabi ISA di planet bumi ini. Dalam keadaan hidup diangkat ke sorga. Bertentangan sekali dengan kabar Injil yang memberitakan kematian YESUS. Dan Injil menjadi tidak ada artinya sama sekali jika YESUS tidak mengalami kematian. YESUS adalah nabi biasa kalau DIA bukan JURUSELAMAT. QS. 4:157-159 benar-benar telah merobohkan dan memporak-porandakan Alkitab. Alkitab kocar-kacir, Kristen buyar!

Misi Al Qur’an dengan misi nabi ISA kelak jika DIA datang ke dunia kembali, menjadi klop, yakni: merobohkan Kekristenan, yang kini sedang trend dilakukan kaum Muslim merobohkan gereja-gereja. Oleh Kristen, yang demikian ini disebut sebagai Antikristus;

>> 1Yohanes  2:22           Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah
                                           Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa
                                           maupun Anak.

Antikristus itu adalah PENDUSTA, yang menyangkali KEJURUSELAMATAN YESUS, serta menolak BAPA ALLAH dan ANAK ALLAH. Apa artinya pendusta? Omongannya plin-plan, tidak bisa dipercayai. Mari kita buktikan itu;

>> QS. 5:117      Maka setelah ENGKAU wafatkan aku, ENGKAU-lah yang mengawasi mereka.

>> QS. 19:33      Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku DILAHIRKAN, pada
                             hari aku MENINGGAL dan pada hari aku DIBANGKITKAN HIDUP KEMBALI.”

Di situ dikatakan ada kelahiran, kematian dan kebangkitan, bahkan kalau ditambahkan dengan ayat kemarin ada kenaikanNYA ke sorga, sekalipun dikacau-balaukan.

Menurut Islam, YESUS baru dimatikan ALLAH di sorga/akherat. Aneh! Kita ini masuk agama supaya di akherat bisa hidup selama-lamanya, tapi ternyata di akherat masih ada kematian. Lalu apa bedanya akherat dengan dunia?

Apa kata Alkitab tentang akherat?

>> Wahyu   21:4               Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak
                                            akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau
                                            dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."

Menurut Alkitab di akherat sudah tidak ada kematian lagi. Logika kita menjadi rusak oleh ajaran yang nggak karu-karuan itu.

Mari kita pikirkan ini:

>> Menurut Alkitab: lahir, mati, bangkit, lalu naik ke sorga.

>> Menurut Islam: lahir, naik ke sorga, mati, lalu bangkit.

Manakah yang waras walafiat?!