Jumat, 08 November 2013

KENAPA SAKIT?

Download:


Pertanyaan pak Laris; kenapa pak Laris sakit?Kalau bapak bertanya pada dokter, dokter akan berkata: penyakit penyebabnya. Dokter tidak mengurusi apakah pak Laris jahat atau baik. Semua orang, entah pelacur, penjudi, maling dan koruptor diperlakukan sama dengan jawaban yang sama. Dokter tidak akan menegur dosa-dosa bapak. 

Tapi yang lebih tinggi dari dokter adalah TUHAN, yaitu Alkitab sebagai wakil perkataan TUHAN. Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa orang sakit dikarenakan pola makan yang salah ataupun oleh sebab virus-virus. Tidak ada itu. Tapi selalu dinyatakan sebagai akibat dosa. 

Mohon pak Laris renungkan, apakah TUHAN itu kuno dan bodoh sehingga tidak mengerti virus? Justru Alkitab menuliskan bahwa ALLAH-lah yang mengirimkan virus-virus itu ke tubuh kita sebagai hukuman.

Salah satu kutuk TUHAN adalah mengirimkan penyakit:

>> Keluaran  5:3            Lalu kata mereka: "Allah orang Ibrani telah menemui kami; izinkanlah kiranya
                                       kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya, untuk
                                       mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami, supaya jangan nanti
                                       mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang."

      Disini dinyatakan kalau tidak menuruti TUHAN akan berakibat sakit atau peperangan. Bagaimana
      kalau dibalik; menuruti TUHAN?

>> Keluaran  9:3            maka ternakmu, yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan
                                       kambing domba, akan kena tulah TUHAN, yakni kena penyakit sampar yang
                                       dahsyat.

      Disini dinyatakan bahwa ALLAH akan mengirimkan penyakit ke ternak kita. Kerugian kita menjadi
      dobel; ternaknya mati, kita yang makan dagingnya juga menjadi sakit. Contohnya: Flu burung.

>> Keluaran  9:15             Bukankah sudah lama Aku dapat mengacungkan tangan-Ku untuk membunuh
                                            engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari
                                            atas bumi;

Bagaimana kalau kita menuruti TUHAN? Apa fasilitas yang akan kita dapatkan?

>> Keluaran  15:26           firman-Nya: "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN,
                                            Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang
                                            telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-
                                            Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, yang
                                            telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang
                                            menyembuhkan engkau."

 TUHAN tidak akan mengirimkan penyakit, dan kalau sakit, TUHAN akan menyembuhkannya. Kita sakit, berdoa, sembuh.  Ketika hendak makan, kita doakan, maka segala macam racun yang ada pada makanan itu akan disingkirkan, sehingga makanan itu menjadi makanan yang kudus;

>> 1Timotius  4:5              sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.

>> 1Raja-raja  8:37           Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan
                                             penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap, apabila musuh
                                              menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau
                                              penyakit apapun,
                          8:38              lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan
                                           permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya--karena mereka
                                           masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri--
                          8:39              maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu
                                           yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan
                                           kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau
                                           mengenal hatinya--sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak
                                            manusia, --

Karena itu kalau pak Laris bertanya kepada saya; kenapa pak Laris sakit, ijinkan saya memeriksa pak Laris: Apakah bapak sudah percaya TUHAN? – dibaptis? Apakah bapak sudah menerima kebenaran atau masih menolak? – Hari Sabat?

Ini saya masih belum masuk ke dosa-dosa pribadi. Saya tidak akan masuk ke situ, melainkan sekedar mengingatkan bapak terhadap 10 hukum ALLAH. Ini harus bapak selesaikan secara pribadi dengan TUHAN, bukan dengan saya.

Posisi pak Laris bukan sedang sakit tapi “terindikasi sakit.” Merupakan sesuatu yang mengancam, menuntut perubahan pola pikir bapak. “Indikasi penyakit” itu akan hilang dan menjadi kudus kalau bapak bertobat, tapi akan berlanjut ke: “sakit” kalau bapak masih belum berubah.

Demikian, semoga bermanfaat bagi banyak orang.Posting Komentar