Senin, 24 Agustus 2015

ALLAHKU MENYEMBUHKAN

ALLAH datang membawa damai sejahtera - Assalammualaikum, menenangkan, menenteramkan, meniadakan ketakutan, bukan seperti Jibril yang menakutkan, menyakiti dan membuat Muhammad sakit demam;

Lukas 1:11      Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri 
                  di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
           1:12     Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut.
           1:13     Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: "Jangan takut, hai 
                  Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, isterimu, 
                  akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah 
                  engkau menamai dia Yohanes.

Lukas 1:28      Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, 
                   hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
           1:29      Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam 
                   hatinya, apakah arti salam itu.
           1:30      Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab 
                   engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

Tidak ada komentar: