Selasa, 25 Agustus 2015

HAMBATAN ISLAM MASUK INDONESIA

1. Sila ke-1: Ketuhanan yang maha esa.

    Islam menyatakan tidak ada TUHAN selain ALLAH, sementara Pancasila mensyaratkan
    harus mempunyai TUHAN. Karena itu Jibril segera membuatkan ayat;

    QS.70:40       Maka AKU bersumpah dengan TUHAN yang mengatur tempat terbit 
                          dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; Sesungguhnya 
                          “K A M I” benar-benar Mahakuasa.

     Nah, berkat ayat buatan Jibril itulah akhirnya Islam boleh dibawa masuk ke Indonesia 
     oleh walisongo. ALLAH bersumpah dengan TUHAN, berarti sudah sama dengan ajaran 
     Kristen; ada ALLAH ada TUHAN. 

2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 - Perkawinan;

     Pasal 1:   Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
                    sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
                    bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
    
     Pasal 3    Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 
                    seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

     Pasal 4:   Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada 
                    seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

                    a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
                    b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
                    c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

     Islam yang mengajarkan perkawinan poligami terhadang oleh undang-undang 
     tersebut. Bahkan nabi Muhammad-pun dilarang memasuki wilayah Indonesia 
     karena jumlah istri-istrinya yang teramat banyak, melebihi tonase yang diijinkan.
     Itulah sebabnya nabi Muhammad mengutus walisongo dan memberikan 
     wewenang kepada walisongo untuk membentuk keagenan; Islam Nusantara. 
     Yaitu Islam yang sesuai dengan nafas Raden Ajeng Kartini; kesetaraan laki-
      laki dengan perempuan. Jika laki-laki bisa menjadi tukang parkir, mengapa 
      perempuan tidak? Jika laki-laki bisa menjadi sopir, mengapa perempuan 
      tidak? Jika laki-laki bertinju, mengapa perempuan tidak? Jika laki-laki 
      angkat besi, mengapa perempuan tidak? Karena itulah ada perempuan 
      yang menjadi pengemudi Gojek, ada yang menjadi kepala genk, ada yang 
      menjadi kepala preman, bahkan menjadi pembunuh berdarah dingin. 

     Berkat perjuangan RA. Kartini-lah perempuan Indonesia mengalami 
     kemajuan pesat.

3. Densus antiteror 88;

     Densus antiteror 88 mencabuti jenggot-jenggot kaum Muslim, menggantikan 
     model jubah-jubah putih dengan jas dan dasi, juga menggantikan pegangan 
     kaum Muslim. Jika Muslim Wahabi itu tangan kirinya memegang Al Qur'an, 
     tangan kanan memegang pedang, kini diganti menjadi: tangan kiri memegang 
     hamburger, tangan kanan memegang Coca Cola, Sprite dan Fanta. Itulah 
     sebabnya Gus Dur, Amien Rais, dan Din Syamsuddin tampak lebih ganteng. 

Tidak ada komentar: