Senin, 21 September 2015

ALLAH STEREO

Inilah ALLAH Stereo; BAPA dan ANAK;

Kata Al Qur'an; QS 3:50

                    “Karena itu bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah kepadaku.”

Bertaqwa kepada? ALLAH! Taat kepada siapa? ISA al MASIH!

Seperti apa kata Alkitab tentang BAPA dan ANAK?

Di Perjanjian Lama:

Kejadian 1:26      Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut
                            gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di
                            laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh
                             bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."

Bagaimana Perjanjian Baru menerangkan peristiwa tersebut?

Yohanes 1:2        Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
               1:3        Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun
                            yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.

Yohanes 17:5      Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri 
                            dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.

Bagaimana Amsal 8 menggambarkannya;

Amsal 8:27          Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika Ia menggaris 
                             kaki langit pada permukaan air samudera raya, 
            8:30          aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi 
                              kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya; 

Manusia itu mirip salah satu ALLAH;

Kejadian 3:22       Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah
                              menjadi seperti salah satu dari Kita,

Manusia itu mirip ALLAH yang mana? BAPA atau ANAK? Kita ini mirip ANAK!

Roma 8:29         Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga
                           ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan
                           gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang
                           sulung di antara banyak saudara.

Alkitab memberikan gambaran tentang keselamatan, sebagai berikut;

Yohanes 17:3     Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal 
                           Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus 
                           Kristus yang telah Engkau utus.

                           Mengenal ALLAH dan YESUS!

Yohanes 14:1      "Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah 
                            juga kepada-Ku. 

                            Percaya kepada ALLAH dan juga kepada YESUS. 

Wahyu 14:12       Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, 
                             yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 

                             Menuruti perintah ALLAH dan iman kepada YESUS.  

Wahyu 5:13          Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di
                             bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang
                             ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta
                             dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan
                             kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!"

Wahyu 21:22        Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah,
                             Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga
                             Anak Domba itu.

Wahyu 21:23        Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk
                             menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak
                             Domba itu adalah lampunya.

Wahyu 22:1         Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih
                             bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta
                             Anak Domba itu.

Kisah 7:55        Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit,
                          lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.


Kata Al Qur'an;

QS. 30:47        Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa 
                        orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan 
                        membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami 
                        melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan 
                        Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. 

Dengan Taurat dan Injil saja sudah cukup. Buat apa mesti ditambah dengan Al Qur'an? Bikin tambah ruwet saja, 'kan?!

Tidak ada komentar: