Rabu, 07 Oktober 2015

APAKAH JALAN TUHAN?

Apakah Jalan TUHAN?

Jalan TUHAN adalah "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." - Yohanes 3:16. 

Itulah Jalan TUHAN dan merupakan inti Alkitab ke seluruhannya. Jika saya diminta untuk menceritakan seluruh isi Alkitab dalam kalimat yang singkat dan dalam waktu hanya 1 menit, maka saya akan ceritakan: 
"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."





Chandra Kelana Siapa tuhan mu mas Jono Widodo

JAWABAN SAYA:

TUHAN saya adalah ALLAH Abraham, ALLAH Ishak, ALLAH Yakub, ALLAH Israel, ALLAH yang bernama: YAHWEH. Dan ALLAH YAHWEH itu Esa. Saya menyembah DIA, tapi harus melalui ANAKNYA: YESUS KRISTUS. Sebab YESUS KRISTUS ditetapkan oleh YAHWEH sebagai PEMIMPIN umat = IMAM BESAR!

Yohanes 14:6    Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak 
                         ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Matius 28:18    Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala 
                        kuasa di sorga dan di bumi.

Ibrani 1:2        maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan 
                      perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak 
                      menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. 

1Yohanes 2:1     Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan
                         berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang  
                         pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil.

Tidak ada komentar: