Senin, 26 Oktober 2015

DANIEL DAN YOHANES


Ketika bangsa Israel diangkut ke Babilon[586 Sebelum Masehi], Daniel masih muda. Boleh kita tafsirkan usianya sekitar 20 tahunan. Jika masa pembuangan sebagaimana yang ALLAH tentukan itu 70 tahun, maka setidaknya Daniel mencapai umur 90 tahunan. Kira-kira sama dengan umur Yohanes penulis kitab Wahyu.

Jika Daniel hidup di zaman Babel, Yohanes hidup di zaman Romawi. Dan semua denominasi Kristen sepakat untuk meng-kias-kan Romawi sebagai Babel ke-2. Itu ada dalam kamus Alkitab, yang tentunya berdasarkan pada kiasan rasul Petrus;

>> 1Petrus  5:13                Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon, dan
                                            juga dari Markus, anakku.


     b. nama kiasan Roma
      [PB] /TB 1Pet 5:13; Wahy 14:8; 16:19; 17:5; 18:2-24


Jika Babel yang pertama jatuh ke tangan Media-Persia pada tahun 538 Sebelum Masehi, Kepausan memulai kekuasaannya pada tahun 538 Masehi. Dalam angka tahun yang sama yang satu jatuh sedangkan yang satunya bangun.


538 SM -----------------------YESUS KRISTUS --------------------- 538 Masehi.


Kitab Daniel dengan kitab Wahyu sama-sama merupakan kitab yang isinya nubuatan akhir zaman. Jika kitab Daniel merupakan kitab yang ke-27 bagi Perjanjian Lama, kitab Wahyu juga merupakan kitab yang ke-27 bagi Perjanjian Baru.

Ke-2 kitab itu sama-sama dituliskan di tempat pembuangan. Daniel di Babel, Yohanes di pulau Patmos;


Patmos.
      Sebuah pulau padas kecil dari pulau-pulau Sporad di Laut
 Egea. Letaknya di depan pantai Karia di daerah Asia Kecil. Pulau itu
 adalah tempat pembuangan penulis Kitab Wahyu (/TB Wahy 1:9).

>> Wahyu  1:9   Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam Kerajaan dan dalam
                             ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena
                             firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.


Dalam Daniel pasal 2, Daniel merentangkan perjalanan zaman melalui sosok sebuah patung manusia. Dalam Hukum ALLAH yang ke-2 bunyinya: “Jangan membuat patung yang menyerupai apapun.” Tapi agama Roma Katolik dikenal sebagai agama yang memelihara patung-patung.

Patung manusia dalam Daniel pasal 2 itu terbagi dalam: kepala emas, dada dan lengan perak, pinggang dan perut tembaga, sedangkan paha dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Kepala emas adalah Babel, perak adalah Madai-Parsi, tembaga adalah Yunani, sedangkan besi dan tanah liat adalah Romawi. Diawali oleh Babel dan diakhiri oleh “Babel” juga.


Daniel pasal 7 tertuang dalam kitab Wahyu keseluruhannya;

7:1          Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat
               penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis
               besarnya:

               >> Wahyu  1:1    Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepada-Nya, supaya
                                            ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi.
                                            Dan oleh malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada
                                            hamba-Nya Yohanes.

7:2          Berkatalah Daniel, demikian: "Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat
               angin dari langit mengguncangkan laut besar,

               >> Wahyu  1:10 Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari
                                                          belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala,

7:3          dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain.
7:4          Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung rajawali; aku terus
               melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua
               kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia.
7:5          Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang; ia berdiri
               pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara
               giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya: Ayo, makanlah daging banyak-banyak.
7:6          Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul; ada
               empat sayap burung pada punggungnya, lagipula binatang itu berkepala empat, dan
               kepadanya diberikan kekuasaan.

               >> Wahyu   13:2                Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya
                                                          seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu
                                                          memberikan kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan
                                                          kekuasaannya yang besar.

7:7          Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat,
               yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi; ia
               melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya; ia berbeda dengan
               segala binatang yang terdahulu; lagipula ia bertanduk sepuluh.
7:8          Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu
               tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut; dan pada
               tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong.

               >> Wahyu  13:1 (12-18) Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. (13-1) Lalu aku melihat
                                                           seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan
                                                           berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota
                                                           dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.

7:9          Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya;
               pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari
               nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar;

                >> Wahyu    4:2 Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di
                                                           sorga, dan di takhta itu duduk Seorang.
                                      4:3    Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata
                                                           yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu
                                                           gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya.
                                      4:4    Dan sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta, dan di takhta-
                                                          takhta itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang memakai pakaian
                                                          putih dan mahkota emas di kepala mereka.
                                       4:5   Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan
                                                           tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: itulah ketujuh Roh
                                                           Allah.


7:10        suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia,
               dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan
               dibukalah Kitab-kitab.

                >> Wahyu  5:11                Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling
                                                          takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-
                                                          laksa dan beribu-ribu laksa,

7:11        Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu; aku terus
               melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam
               api yang membakar.
7:12        Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan
               sampai pada waktu dan saatnya.

               >> Wahyu  20:10               dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan
                                                          api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan
                                                          mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.


7:13        Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari
               langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia
               dibawa ke hadapan-Nya.

              >> Wahyu  1:7     Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia,
                                             juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan
                                            meratapi Dia. Ya, amin.

7:14        Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka
               orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya.
               Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah
               kerajaan yang tidak akan musnah.

               >> Wahyu  11:15               Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah
                                                           suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: "Pemerintahan atas
                                                          dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan
                                                          memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya."

7:15        Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu
               menggelisahkan aku.
7:16        Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang
               semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannyalah kepadaku maknanya:

                >> Wahyu    5:4 Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada
                                                          seorangpun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu
                                                          ataupun melihat sebelah dalamnya.
                                       5:5   Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku: "Jangan engkau
                                                          menangis! Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud,
                                                           telah menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan
                                                           membuka ketujuh meterainya."

7:17        Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam
               bumi;
7:18        sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi akan menerima pemerintahan, dan
               mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-
               lamanya.

               >> Wahyu  22:5 Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak
                                                          memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah
                                                          akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja
                                                          sampai selama-lamanya.

7:19        Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda
               dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku
               tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya;
7:20        dan tentang kesepuluh tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni
               tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh
               sehingga patahlah tiga tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain.
7:21        Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan
               mereka,

               >> Wahyu  17:6 Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus
                                                           dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat
                                                           heran.

7:22        sampai Yang Lanjut Usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus
               milik Yang Mahatinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang
                pemerintahan.
7:23        Maka demikianlah katanya: Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang
               akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh
               bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya.
7:24        Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka,
               akan muncul seorang raja; dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan
               tiga raja.
7:25        Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya
               orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum,
               dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan
               setengah masa.

               >> Wahyu  12:14               Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang
                                                          besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia
                                                          dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa
                                                          dan setengah masa.

                >> Wahyu  14:12              Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang
                                                           menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.

                Kalau Daniel 7:25 memberitahukan adanya orang yang akan mengubah 10 Hukum ALLAH,
                Wahyu 14:12 menuntut kesetiaan orang-orang kudus terhadap 10 Hukum ALLAH.

7:26        Lalu Majelis Pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut dari padanya untuk
               dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap.
7:27        Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta
               langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi: pemerintahan
               mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh
               kepada mereka.
7:28        Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku,
               sehingga aku menjadi pucat; dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku."

Tidak ada komentar: