Selasa, 03 November 2015

BERTERIMAKASIH PADA MUHAMMAD

Buat teman-teman Kristen, tolong hentikan mengolok-olok Muhammad, sebab Muhammad adalah sahabatnya YESUS. Banyak perkataan beliau yang benar, yang kita harus berterimakasih padanya. Misalnya: kalau orang Islam ketika lahirnya dicekik setan, sedangkan orang Kristen tidak. Kalau orang Kristen diberi ALLAH hati yang berkasih sayang, orang Islam dikasih hati yang tega banget. Kalau orang Kristen bisa naik sorga, orang Islam harus dijeburkan ke neraka semuanya. Kalau orang Kristen berada di jalan yang lurus, orang Islam berada di jalan: "Tunjukilah kami jalan yang lurus itu di mana?" Kalau orang Kristen mempunyai al MASIH, orang Islam hanya punya: "insyaallah." Kalau orang Kristen di hari kiamat akan dijemput YESUS, orang Islam ditinggal tidur oleh Muhammad.
Jadi, kita berutang banyak sekali pada Muhammad.


QS. 2:5    “Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari TUHAN mereka, dan 
                 merekalah orang-orang yang beruntung.”  

Orang Kristen mendapatkan petunjuk yang tetap selama-lamanya dan beruntung, lawan katanya adalah tidak mendapatkan petunjuk dan umat yang rugi: Itulah sebabnya mereka setiap hari bertanya: "Tunjukilah kami jalan yang lurus."

QS. 2:91   “sedang Al Qur’an itu adalah [kitab] yang hak; yang membenarkan apa 
                  yang ada pada mereka.”

Kata Muhammad: apa yang ada pada orang Kristen itu sudah benar. Lawan katanya? 

QS. 10:94    “Maka jika kamu {Muhammad] berada dalam keragu-raguan tentang 
                    apa yang KAMI turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-
                    orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang 
                    kebenaran kepadamu dari TUHANmu. Sebab itu janganlah sekali-kali 
                    kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.”

QS. 11:17     dan sebelum Al Qur’an itu telah ada Kitab Musa yang menjadi 
                     pedoman dan rahmat.”

Kata Muhammad: Alkitab adalah sumber jawaban pertanyaan Muhammad. Kebenaran Al Qur'an adalah membenarkan Alkitab. 

QS. 16:44     “Dan KAMI turunkan kepadamu Al Qur’an, agar kamu menerangkan 
                     kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 
                     supaya mereka memikirkan.”

Orang Kristen diingatkan supaya mempelajari baik-baik Alkitabnya. 

QS. 30:47    “Dan sesungguhnya KAMI telah mengutus sebelum kamu beberapa 
                      orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan 
                      membawa keterangan yang cukup.” 

Keterangan para rasul YESUS itu sudah cukup sempurna, sudah nggak perlu ditambahi dengan Al Qur'an. 

QS. 32:23      “Dan sesungguhnya telah KAMI berikan kepada Musa Alkitab [Taurat], 
                       maka janganlah kamu [Muhammad] ragu-ragu menerima  dan KAMI
                       jadikan Alkitab [Taurat] itu petunjuk bagi Bani Israil.” 

Bani Israel adalah umat yang mendapatkan petunjuk. Pantas saja orang Israel itu pintar-pintar.

QS. 2:115      “Dan kepunyaan ALLAH-lah timur dan barat, maka ke manapun kamu 
                        menghadap di situlah wajah ALLAH. Sesungguhnya ALLAH 
                        Mahaluas [rahmatNYA] lagi Mahamengetahui.”

Orang Kristen yang menghadap ALLAH ke segala arah itu benar sekali, sebab ALLAH itu Mahaluas. 

QS. 7:145      “Dan telah KAMI tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh [Taurat] segala 
                       sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu.”                                                                                                                                  
Alkitab itu sudah sangat lengkap. 

QS. 10:64    “Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat  ALLAH.”    

Firman ALLAH takkan berubah. Memangnya siapa yang berani mengubah Firman ALLAH?

QS. 19:40    “Sesungguhnya KAMI mewarisi bumi.”        

ALLAH-nya Muhammad hanya mewarisi bumi saja, sedangkan YESUS mewarisi yang di dunia maupun yang di sorga;    

Matius 
28:18Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.

 Jadi, kedudukan YESUS itu lebih besar daripada ALLAH-nya Muhammad.                                                                                                                           
QS. 17:107    “Katakanlah: Berimanlah kamu kepadaNYA atau kamu tidak usah 
                       beriman [sama saja bagi ALLAH].”        

Semua orang Islam diperlakukan sama oleh ALLAH, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Baik yang sholat 5 waktu maupun yang tidak pernah sholat, sama saja. 

QS. 19:71    “Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi 
                    neraka itu. Hal itu bagi TUHAN-mu adalah suatu kemestian yang 
                    sudah ditetapkan.” 

Orang Muslim sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Apa sebab?

Yohanes  
3:18Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.

QS. 39:4     “Kalau sekiranya ALLAH hendak mengambil anak, tentu DIA akan 
                     memilih apa yang dikehendakiNYA diantara ciptaan-ciptaan yang 
                     telah diciptakanNYA. Mahasuci ALLAH. DIA-lah ALLAH Yang 
                     Mahaesa lagi Mahamengalahkan.”           

Akhirnya ALLAH memilih YESUS sebagai ANAKNYA.        

QS. 57:3    “DIA-lah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhakir dan Yang Batin.”         

YESUS itulah Alpa dan Omega;     

Why. 22:13Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, YangAwal dan Yang Akhir."
                                                                                                                                     
QS. 70:40    “Maka AKU bersumpah dengan TUHAN yang mengatur tempat 
                     terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; Sesungguhnya 
                     “K A M I” benar-benar Mahakuasa.” 

Karena YESUS itu Alfa dan Omega, maka ALLAH bersumpah dengan YESUS. 

[Besok malam nyambung lagi]

Tidak ada komentar: