Minggu, 08 November 2015

DI ALKITAB SEMUA ADA PENGERTIANNYA

Yehezkiel

23:1     Datanglah firman TUHAN kepadaku:
23:2     "Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu.
23:3     Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya; di sana susunya
              dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang.
23:4     Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan
             mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka,
             Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem.

              >> Ohola = Samaria = Israel utara = Kristen Minggu.

              >> Oholiba = Yerusalem = Yehuda = Israel selatan = Advent.

              Ketika muda mereka bersundal di Mesir. Sebelum kedatangan nabi Musa mereka menjadi
              penyembah berhala dewa-dewa Mesir, melupakan ELOHIM Abraham, ELOHIM Ishak,
              ELOHIM Yakub, ELOHIM nenek moyang mereka. Itulah sebabnya YAHWEH
              menyerahkan mereka menjadi budak-budak bangsa Mesir.

23:5     Dan Ohola berzinah, sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya,
             kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang,

              Israel utara dibuang ke Asyur bukannya bertobat tapi malah menjadi kafir, menyembah
              dewa-dewa Asyur.  Sama seperti Kristen-kristen Minggu yang telah memisahkan diri dari
              Roma Katolik, namun bukannya menjadi semakin benar, malah semakin kacau.


23:6     berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang
              ganteng, pasukan kuda.

              Kristen-kristen Minggu itu telah begitu kental keduniawiannya; pakaian yang indah-
              indah, haus kekuasaan dan mengandalkan kekuatannya sendiri.

23:7     Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia
              menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-
              berhalanya.
23:8     Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada
              masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada
              keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya.
23:9     Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan
              orang Asyur, kepada siapa ia berahi.
23:10   Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia
             sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara
             kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya.

              Dipercakapkan di antara kaum perempuan, maksudnya dipercakapkan oleh agama-
              agama lain.

23:11   Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya
              melebihi lagi dari kakaknya.

              Oholiba – Advent lebih parah lagi keadaannya. Gereja kecil tapi banyak kasus di
              dalamnya.

23:12   Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada
              pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda,
              semuanya pemuda yang ganteng.
23:13   Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama.

              Gereja Minggu dan gereja Advent sama-sama murtadnya.

23:14   Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada
              dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam,

              Orang-orang Kasdim adalah penduduk Babilon. Di sinilah orang-orang Yehuda dibuang
              dan hidup dalam kekafiran mereka.

              Ketika raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang untuk menyembah patung yang
              didirikannya dengan ancaman dibakar ke perapian, semua orang Israel menyembah
              patung itu. Hanya ada 3 pemuda saja yang berani tidak ikut menyembah patung itu.
              Mereka adalah Sadrakh, Mesakh dan Abednego.

23:15   pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai,
             semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah
             kelahiran mereka.
23:16   Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan
             kepada mereka ke tanah Kasdim.

              Sindiran untuk raja Zedekia yang takluk ke Babel dengan mengambil emas dan perak
              Bait Suci untuk membayar upeti kepada Babel. Emas dan perak Bait Suci adalah ajaran-
              ajaran kebenaran Alkitab yang ditukarkan dengan ajaran-ajaran kafir.

23:17   Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan
             dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari
              mereka.

              Tapi kemudian raja Zedekia melakukan pemberontakan melawan Babel, seperti Advent
              yang bilangnya menentang Vatikan.

23:18   Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan
             sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jijik dari padanya, seperti Aku
             menjauhkan diri dari adiknya.

              YAHWEH meninggalkan baik gereja Minggu maupun Advent.

23:19   Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya,
              waktu ia bersundal di tanah Mesir.

              Mesir berbicara tentang keduniawian. Bahwa baik gereja Minggu maupun Advent bukan
              saja menjungkirbalikkan ajaran Alkitab tapi juga tenggelam dalam keduniawian.

23:20   Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan
              zakarnya seperti zakar kuda.

              Mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir.

23:21   Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-
              megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu.
23:22   Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan ALLAH, memang engkau sudah
              menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, Aku akan menyuruh mereka
              bergerak melawan engkau; Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu:

              Sekalipun jemaat Advent sudah meninggalkan peribadatan Minggu, namun YAHWEH
              akan menyuruh jemaat Minggu untuk memusuhinya. Tujuannya supaya Advent mengerti
              bahwa tidak cukup dengan memelihara hari Sabat saja.

23:23   orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang Koa, dan
             semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para
             penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda
             semuanya.
23:24   Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan
             sekumpulan bangsa-bangsa; mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong
             di sekitarmu melawan engkau, dan Aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan
              mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka.

              Jemaat Advent akan menghadapi aniaya ketika hari Munggu dibuatkan undang-undang.
              Ketika semua orang dipaksa untuk berhenti bekerja di hari Minggu.

              >> Wahyu   13:15     Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada
                                                     patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga,
                                                     dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak
                                                     menyembah patung binatang itu, dibunuh.

23:25   Aku akan membalaskan cemburuan-Ku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan
              engkau dengan kemurkaan, hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati
             rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan dan
              sisamu akan dimakan api.
23:26   Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu.
23:27   Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari
              tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-
              ingat orang Mesir.

              Dengan tangan yang keras YAHWEH akan membuat Advent bertobat dari dosa-dosanya.

23:28   Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyerahkan engkau ke dalam
              tangan orang yang kaubenci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka.

              Sekalipun Advent sudah melepaskan diri dari Vatikan, tapi Vatikan akan memburu
              mereka.

23:29   Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil
              jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu
              kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu
23:30   mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-
              bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka.
23:31   Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu Aku akan memberi engkau minum
              dari pialanya.
23:32   Beginilah firman Tuhan ALLAH: Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang
               dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya; menjadi tertawaan dan olok-
               olok engkau.

              Piala adalah cawan murka YAHWEH, sebagai akibat dari kemurtadan mereka.

23:33   Engkau akan penuh kemabukan dan dukacita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah
              piala kakakmu Samaria.

              Hukuman untuk jemaat Minggu akan ditimpakan ke Advent pula.

23:34   Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya dan
             engkau merabitkan susumu. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan
             ALLAH.
23:35   Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau melupakan Aku dan
              membelakangi Aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu."
23:36   Lalu TUHAN berfirman kepadaku: "Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi
              Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang
              keji?

              Bukankah saya saat ini menghakimi baik jemaat Minggu maupun Advent?!

23:37   Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzinah dengan
              menyembah berhala-berhalanya, bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagi-
              Ku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi
              makanan.

              Anak-anak yang dipersembahkan kepada berhala adalah anak-anak yang dipaksa
              mengikuti agama orangtuanya.

23:38   Selain itu hal ini juga mereka lakukan terhadap Aku, mereka menajiskan tempat kudus-
              Ku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku.
23:39   Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka
              datang pada hari itu ke tempat kudus-Ku dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah
              yang dilakukan mereka di dalam rumah-Ku.

              Mereka bukan saja memaksa anak-anak mereka untuk beragama mengikuti mereka, tapi
               juga membuat ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan.

23:40   Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan
              menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh, mereka datang. Demi kedatangan
              mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu dan menghias dirimu dengan
              perhiasan-perhiasan.

              Advent menjerat orang-orang yang masih belum Advent dengan berbagai tipu daya.

23:41   Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah dan di hadapannya meja dengan
             hidangan yang disajikan; di atas tempat tidurmu itu kautaruh ukupan-Ku dan minyak-Ku.

              Mereka memerosokkan ajaran YAHWEH dengan ajaran-ajaran yang merupakan
               rancangan hati mereka sendiri.

23:42   Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya dan kepada
              orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun.
              Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya.

              Gaya hidup Advent adalah gaya hidup bermewah-mewah.

23:43   Aku berkata: Apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal
             dengan dia, bahkan dengan dia.

              Betapa hebatnya Advent ini. Ajaran yang menyesatkan bisa menjerat orang untuk
              bergabung kepadanya. Setidaknya ajaran vegetarian Advent telah sangat diterima oleh
              berbagai kalangan.

23:44   Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah
              mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman.

              Banyak orang-orang dari agama-agama lain yang masuk terjebak ke Kristen Minggu dan
              Advent. Mereka ini bukannya berpindah dari kesalahan kepada kebenaran, tapi berpindah
              dari kesalahan ke kesalahan yang lainnya.

23:45   Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi
               perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, sebab mereka
              adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan mereka berlumuran darah."

              Ada saatnya orang benar akan menghakimi mereka. Dan sekarang inilah saatnya mereka
              untuk dihakimi.

23:46   Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: "Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan
              mereka dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan.
23:47   Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan
              pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka dan
              membakar habis rumah-rumah mereka.
23:48   Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan
              memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang
              kamu lakukan.
23:49   Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-
              dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala. Dan kamu akan mengetahui
                 bahwa Akulah Tuhan ALLAH."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Khotbah mingguan bersama Pdt Chen
Syalom..
-
* Yehezkiel 23:20 Versi LAI.
Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda...
-
* Ezekiel 23:20 New International Version (NIV).
There she lusted after her lovers, whose genitals were like those of donkeys and whose emission was like that of horses...
-
* Yehezkiel 23:20 Jawa Version.
Deweke berahi marang konco-konconě nge'Lonte, sing auratě koyo aurat keledai lan zakarě koyo zakar jaran
-
* Yehezkiel 23:20 Batak Version.
Ia marporni roha tu dongan donganna marsundal, auratna songon aurat ni keledai. Kemaluanna songon kemaluanni kudo...
-
Ayat Bible walaupun di Translate ke'dalam berbagai Bahasa,, Arti dan Makna'nya tidak pernah Berubah Nak..
Itu pertanda bahwa Bible benar2 Firman Tuhan..
-
God Bless U..

Tidak ada komentar: