Kamis, 19 November 2015

JANDA SARFAT - NAAMAN - ZAKHEUS

Mat. 13:17Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.

Saudaraku, diluar sana ada orang yang sedang bercekcok mulut demi kebenaran masing-masingnya. Mereka bercekcok soal duit. Seandainya mereka tahu ada yang lebih besar dari soal duit, mereka pasti akan abaikan persoalan duit itu. Mereka pasti akan lebih suka mendengarkan percekcokan soal ketuhanan, bukan?! Sayang mereka tak tahu kalau di sini ada percekcokan soal ketuhanan. Tapi apakah anda semua yang sudah berada di grup ini memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya?

Di luar sana juga ada orang yang sedang melaporkan seseorang ke kantor polisi demi kebenaran masing-masingnya. Ada demo buruh yang menuntut kenaikan upah sebagai sesuatu yang dianggapnya sebagai kebenaran. Ada demo mahasiswa yang mengecam kenaikan harga BBM, sebagai sesuatu yang dianggapnya paling penting. Sayang sekali mereka tak tahu kalau di sini ada pembahasan perkara KEALLAHAN antara Islam dengan Kristen. Seandainya mereka tahu kalau di sini ada perkara yang lebih besar, siapa tahu salah seorangnya ada yang menyimak dengan lebih baik? Anda yang di sini yang diberi kesempatan emas menyia-nyiakannya, siapa tahu yang di luar sana ada yang lebih baik dari anda?!

Lukas
4:25Dan Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.
4:26Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon.

Ya, kenapa Elia ke janda yang di Sarfat? Sebab janda di Sarfat ini hebat. Di musim kelaparan, di saat makanannya tinggal sekali makan bersama anaknya itu diminta oleh nabi Elia, janda itu mau memberikannya. Adakah orang yang mau lebih mengutamakan orang lain dari kepentingannya sendiri? Padahal janda itu bukan orang Yahudi, melainkan bangsa kafir.

Ini harus menjadi renungan anda yang ada di sini supaya anda lebih baik dari orang-orang yang diluar sana. Agar jangan sampai ALLAH mengalihkan kesempatan ini kepada orang-orang yang di luar sana.

Luk. 4:27Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorangpun dari mereka yang ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang Siria itu."

Naaman juga bukan orang Israel, melainkan bangsa Suriah yang menyembah berhala. Namun iman Naaman ini melebihi orang-orang Yahudi. Ketika disembuhkan dari penyakit kustanya, dia berikrar tidak lagi menyembah berhalanya.

2Raja-raja
5:17Akhirnya berkatalah Naaman: "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah lain kecuali kepada TUHAN.

Zakheus;

Luk. 19:5Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata:"Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu."

Zakheus adalah pemungut cukai yang disebut orang berdosa oleh orang-orang Israel. Namun apa sebab YESUS hendak menumpang ke rumahnya? Mengapa YESUS tidak menumpang di rumah-rumah para imam? Sebab setelah mengenal YESUS, Zakheus ini siap kehilangan semua hartanya; sebagian dia berikan ke fakir miskin dan sebagian untuk mengganti kerugian;

Lukas
Luk. 19:8Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat."

Saudaraku, anda semua yang terlibat diskusi ini bukankah termasuk imam-imam? Sebab anda paham kitab suci. Jagalah jangan sampai TUHAN YESUS bermalam di rumah Zakheus, si pemungut cukai itu. Sebab jika anda tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, maka "kabar baik" ini akan diberikan ke pelacur-pelacur dan orang-orang berdosa yang di luar sana.

Mat. 21:31Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?"* Jawab mereka: "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka: /"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahuluikamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.

Tidak ada komentar: