Selasa, 17 November 2015

MUSA DENGAN YESUS

1. Musa artinya diangkat dari air. Dari sungai diangkat oleh putri Firaun, melambangkan baptisan YESUS. Pada saat YESUS keluar dari air itulah ALLAH berfirman;

Mat. 3:16 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya,

2. Kelahiran Musa sama seperti kelahiran YESUS ditandai dengan pembunuhan bayi-bayi;

Keluaran
1:16"Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir: jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup."

Matius
2:16Ketika Herodes tahu, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu.

3. Sama-sama dalam pemerintahan bangsa kafir;

Musa di zaman Firaun - Mesir, YESUS di zaman Herodes - Romawi.

4. Sama-sama gembalanya;

Musa gembala kambing mertuanya, YESUS gembala umat-umat ALLAH.

5. 3 fase kehidupan Musa;

>> Sampai umur 40 tahun sebagai anak Firaun, YESUS sebagai ANAK ALLAH.

>> Sampai umur 80 tahun sebagai gembala domba, YESUS sebagai ANAK MANUSIA.

>> Sampai umur 120 tahun sebagai pengajar Israel di padang gurun, YESUS mengajar orang banyak.

6. Sama-sama juruselamatnya;

Musa melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, YESUS melepaskan manusia dari dosa.

7. Musa dibantu Harun, YESUS dibantu Petrus sebagai kepala rasul.

8. Sama-sama berpuasa selama 40 hari;

9. Musa bertemu ALLAH di gunung Sinai, YESUS kalau berdoa di bukit Zaitun.

10. Musa menerima 2 loh batu hukum ALLAH, YESUS mengajarkan 2 hukum kasih; kepada ALLAH dan kepada sesama.

11. Musa berjalan mengelilingi padang gurun, YESUS berjalan berkeliling dari desa ke desa dan dari kota ke kota.

12. Musa memimpin 12 suku Israel, YESUS memimpin 12 murid.

13. Musa dari Midian ke Mesir, dari Mesir ke Kanaan, YESUS dari Yerusalem ke Mesir, dari Mesir kembali ke Palestina;

Mat. 2:15dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: "Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku."

14. Sama-sama bermukjizat.

15. Musa disebut allah, YESUS disebut ALLAH

Kel. 7:1Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Lihat, Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu.

Yesaya
9:6(9-5) Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.
16. Musa berbuat dosa memukul batu sehingga tidak diijinkan menyeberang ke Kanaan, YESUS memikul dosa kita sehingga harus mati di salib.

17. Kuburan Musa dan kuburan YESUS sama-sama kosong karena dibangkitkan;

Ulangan
34:5Lalu matilah Musa, hamba TUHAN itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman TUHAN.
34:6Dan dikuburkan-Nyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.

18. Musa, YESUS dan Elia bertemu;

Luk. 9:33Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-Nya: "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu.

19. Musa tidak boleh ikut masuk ke Kanaan, YESUS belum boleh pergi ke BAPA. YESUS harus menunggu 40 hari untuk sampai ke hari Pentakosta;

Yoh. 20:17Kata Yesus kepadanya: "Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu."

20. Musa membuat Kemah Suci, Kemah Suci itu adalah Diri YESUS;

Mat. 12:6Aku berkata kepadamu: Di sini ada yang melebihi Bait Allah.

Tidak ada komentar: