Sabtu, 19 Desember 2015

BAGAIMANA RASUL PAULUS MENUBUATKAN ISLAM

500 tahun sebelum kelahiran Islam, rasul Paulus sudah menubuatkannya;

Galatia
4:24Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah: yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar--
4:25Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab--dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya.
4:26Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita.

Gunung Sinai adalah tempat ALLAH berfirman kepada nabi Musa dan bangsa Israel. Sedangkan Hagar adalah nenek-moyang Muhammad, gundiknya Abraham. Kenyataan membuktikan bahwa agama Islam ini membawa-bawa nama ALLAH, seolah-olah ALLAH berfirman kepada Muhammad melalui Jibril. Ucapan khas kaum Muslim adalah: ALLAHUAAKBAR;

ALLAH - HUA - AKBAR; ALLAH HUA MAHABESAR.

HUA adalah nama YAHWEH atau YAHUWEH, sering disingkat: HUA atau HU. ALLAH HUA adalah ALLAH Israel 12 suku. Jika jumlah suku Israel tidak lengkap 12, ALLAH itu disebutnya: ADONAI. Alkitab Terjemahan Lama memakai nama: HUA sebanyak 303 kali; contohnya:

Kel. 23:17Setahun tiga kali hendaklah segala orangmu laki-laki menghadap hadirat Tuhan Hua.

Rasul Paulus juga menembak langsung ke ajaran khas Islam yang mengharamkan Babi sebagai ajaran yang berasal dari setan-setan;

1Timotius
4:1Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan
4:2oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka.
4:3Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran.
4:4Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatupun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur,
4:5sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.


Apa yang dinubuatkan rasul Paulus itu menemui kecocokan dengan apa yang dilihat YESUS;

Luk. 10:18Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit.


Iblis yang berujud cahaya itu jatuh ke mana? Ternyata jatuh ke rumah Muhammad;

"Pada suatu hari, saat pagi buta, dengan penuh kegembiraan ia pergi ke rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Ia berkata, “Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekkah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku". Waraqah mengatakan, “Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat". Tak lama kemudian Khadijah ditakdirkan menjadi isteri Nabi Muhammad."


Tentang hal itu rasul Yohanes juga menubuatkan di kitab Wahyu sebagai nubuatan tentang Islam yang disebut sebagai malaikat jurang maut;

Why. 9:11Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

Tidak ada komentar: