Sabtu, 05 Desember 2015

MEMBENCI ORANGTUANYA?

TUHAN YESUS mengajarkan membenci orangtua;

Luk. 14:26"Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.

Ya, itu adalah penekanan untuk memberikan garis pemisah antara siapa YESUS dengan siapa orangtua kita, untuk memberikan pembenaran manakala ada pertentangan antara kita dengan orangtua kita perihal keagamaan. Ketika kita dihadapkan pada pilihan antara orangtua yang melarang kita masuk Kristen dengan keimanan kita pada YESUS, TUHAN YESUS sebagai TUHAN yang berkuasa menyatakan: "Jangan merasa berdosa jika terpaksa harus terpisah dari orangtua gara-gara YESUS." Jangan merasa berdosa jika terpaksa harus terpisah dari istri, anak-anak, saudara, dan teman. Bahkan jangan ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawa demi nama YESUS. Sebab orangtua, istri, anak, saudara, teman dan takut mati sering merupakan sesuatu hal yang mengikat kuat kita.

Dalam ayat lain, TUHAN YESUS berkata:

Mat. 8:22Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka."

"Biarlah orang mati .................." yang dimaksud sebagai orang mati adalah orang duniawi. Biarlah orang-orang duniawi diurusi oleh orang-orang duniawi, tetapi kamu ikutlah YESUS.

Tidak ada komentar: