Selasa, 01 Desember 2015

MENGAPA ENGKAU MEMANGGILKU GURU YANG BAIK

Mengapa YESUS berkata: "Mengapa engkau memanggilKU Guru yang baik?" Seolah-olah YESUS adalah Guru yang tidak baik atau TUHAN yang tidak benar karena YESUS menunjuk pada ALLAH saja yang benar.

Sebab YESUS mempunyai atasan, yaitu BAPANYA, sehingga YESUS harus memberikan penghormatan yang tertinggi pada BAPANYA.

Yoh. 6:38Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku.

1Kor. 11:3Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepaladari Kristus ialah Allah.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dwi Cawas Genset apa makna ayat ini, matius 19:16 Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata: "Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal ? " 19:17 Jawab Yesus: "Mengapa engkau memanggil-Ku Guru yang baik, hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah- Nya."?

Tidak ada komentar: