Kamis, 10 Desember 2015

SION KOTA RAJA DAMAI

Berbicara tentang bangsa-bangsa, bangsa Yahudilah yang termasyhur. Berbicara tentang raja Yahudi, Daudlah raja yang termasyhur. Namun nubuatan Yakub tentang suku Yehuda;

Kej. 49:10Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.

Ternyata ada yang lebih berhak untuk menjadi RAJA ISRAEL, selain Daud. Sebab sejarah kerajaan Israel mencatat dibentuknya kerajaan Israel adalah berdasarkan desakan bangsa Israel yang menolak ALLAH, sebagai RAJA mereka. Mereka ingin memiliki raja dari kalangan manusia sebagaimana bangsa-bangsa lainnya.

1Samuel
8:5dan berkata kepadanya: "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau; maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain."
8:6Waktu mereka berkata: "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada TUHAN.
8:7TUHAN berfirman kepada Samuel: "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka.

Namun ketika DIA yang berhak datang untuk memerintah Israel, seluruh bangsa itu menolak dan menyalibkanNYA. DIA yang berhak itu hanya diberi mahkota berduri dan diberi tulisan: RAJA ORANG YAHUDI saja, tanpa takhta!

Yohanes 1:11  Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.

Tidak ada komentar: