Minggu, 27 Desember 2015

USAHA-USAHA PENOLAKAN ALLAH

1. Ketika nabi Musa naik ke atas gunung Sinai selama 40 hari, bangsa Israel gelisah kehilangan pemimpin perjalanan. Karena itu mereka mendesak Harun untuk membuatkan patung anak lembu emas sebagai ganti ALLAH;

Keluaran
32:1Ketika bangsa itu melihat, bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya: "Mari, buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir--kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia."
32:2Lalu berkatalah Harun kepada mereka: "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga isterimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku."
32:3Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun.
32:4Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka: "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!"


2. Ketika ALLAH memurkai bangsa Israel di gunung Horeb, bangsa Israel meminta kepada nabi Musa supaya ALLAH jangan lagi mendatangi mereka karena mereka sangat ketakutan sekali. Mereka menuntut supaya ALLAH mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa; itulah YESUS;

Ulangan
18:15Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.
18:16Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.
18:17Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik;
18:18seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.
18:19Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

3. Ketika bangsa Israel mendapati anak-anak nabi Samuel yang durhaka, mereka menuntut dibentuknya sebuah kerajaan yang sebenarnya merupakan hak YESUS untuk mendirikan kerajaan Israel;

Kej. 49:10Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.

1Samuel
8:4Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel; mereka datang kepada Samuel di Rama
8:5dan berkata kepadanya: "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau; maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain."
8:6Waktu mereka berkata: "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada TUHAN.
8:7TUHAN berfirman kepada Samuel: "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka.
8:8Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada-Ku sejak hari Aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan Daku dan beribadah kepada allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu.
8:9Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka."

4. Kini gereja-gereja Kristen melalui doktrin Trinitasnya, menggunakan YESUS untuk menumbangkan ALLAH. Jika YESUS itu ALLAH, maka ALLAH menjadi tiada. Ini adalah bentuk kekurangajaran setan yang terdahsyat, sebab mengadu YESUS dengan ALLAH.

Tidak ada komentar: