Senin, 25 April 2016

CATATAN KESALAHAN PENYEMBAHAN ISRAEL

Coba anda siapkan 3 buah photo; yang satu photonya Anton, seorang laki-laki berkepala gundul, yang satu photonya YESUS KRISTUS, sedangkan yang satunya photonya Siti Maimunah, seorang Muslimah yang berkerudung. Lalu berjalanlah anda ke pasar, tanyailah beberapa pengunjung pasar tentang ketiga photo tersebut.

>> Siapakah yang berkepala gundul? Anton!

>> Siapakah yang berambut panjang? YESUS KRISTUS!

>> Siapakah yang berkerudung? Siti Maimunah!

Jika mereka bisa menjawab dengan benar, maka yakinlah anda bahwa laki-laki yang berambut panjang itu memang YESUS KRISTUS. Pertanyaannya sekarang: "Dari mana mereka mengetahui bahwa itu YESUS KRISTUS, sedangkan mereka bukan orang Kristen?" Jelas sumbernya adalah gereja Kristen. Gereja Kristenlah yang memperkenalkan bahwa laki-laki berambut gondrong yang tak pernah keramas itu adalah YESUS KRISTUS, sesembahan semua orang Kristen di seluruh dunia.

Banyak sekali orang-orang yang bukan Kristen yang mendapat penglihatan didatangi laki-laki gondrong itu, yang akhirnya menuntun mereka pindah ke agama Kristen. Salah satunya adalah Ki Gendeng Pamungkas, seorang paranormal spesialis santet aliran ilmu Vodoo Afrika. Ketika beliau berangkat haji ke Mekkah bersama uztad terkenal Zainuddin MZ, Ki Gendeng yang sakit stroke yang menggunakan kursi roda itu dijumpai YESUS KRISTUS dan disembuhkan seketika dari sakitnya sehingga bisa berjalan sehat kembali. Peristiwa itulah yang membuatnya masuk Kristen, sesuatu yang hampir mustahil!

YESUS KRISTUS itu ratusan kali menampakkan diri, di sana dan di sini serta membuat berbagai mukjizat. Sedangkan YESUS KRISTUS itu adalah nama orang dalam bahasa Yunani. Jelas YESUS KRISTUS itu bukan YESHUA ha MASHIA. Sebab YESHUA ha MASHIA itu orang berbangsa Yahudi, dari suku Yehuda, seorang yang berambut pendek dan sudah berada di sorga, di sebelah kanan YAHWEH. YESHUA ha MASHIA sejak naik ke sorga tak pernah turun ke bumi, tak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Jika DIA turun kembali adalah untuk mengakhiri dunia, semua mata akan melihat kedatangannya di awan-awan bukan cuma segelintir orang saja, dan DIA akan berhenti di angkasa, tidak akan menginjakkan kakiNYA ke bumi.

Lalu siapakah YESUS KRISTUS itu? Menurut YESHUA ha MASHIA, YESUS KRISTUS itu adalah Mesias Palsu. Pantaslah kalau mirip YESHUA ha MASHIA, sebab palsu. Dan ciri mesias palsu itu adalah suka menampakkan diri di sana dan di sini, melakukan berbagai mukjizat, serta menyesatkan banyak sekali orang pilihan. Banyak orang-orang Kristen yang terjebak ke YESUS KRISTUS, karena kurang cermat dalam membaca Alkitab.

Matius
24:23Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
24:24Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
24:25Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.

Orang-orang yang tersesat itu mungkin kelewatan membaca ayat di atas.

Matius
24:26Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.
24:27Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.

"Janganlah kamu percaya!" Mengapa kamu masih percaya juga, sobat?

Matius
24:30Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.
24:31Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.

Semua bangsa akan menyaksikan kedatanganNYA!

Anda kesalahan menyembah orang. YESUS KRISTUS anda sangka YESHUA ha MASHIA, namun anda keberatan sekali mengakui kesalahan penyembahan tersebut. Anda sombong, merasa diri pintar sehingga tidak mau dipersalahkan, seolah-olah anda itu sempurna. Padahal bangsa Israel, bangsa pilihan YAHWEH, sebuah bangsa yang hingga saat ini menunjukkan keunggulan-keunggulannya yang melebihi bangsa lainnya, tercatat Alkitab sebagai bangsa yang sering kali salah penyembahan.

Di padang gurun, patung anak lembu emas mereka perlakukan sebagai ELOHIM YAHWEH;

Kel. 32:4 Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka: "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!"

Di zaman kerajaan Israel, Yerobeam juga berhasil menyesatkan 10 suku Israel ke dalam penyembahan patung anak lembu emas, mengulang peristiwa di padang gurun;

1Raja-raja
12:28Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat dua anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka: "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang allah-allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir."
12:29Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan.
12:30Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain.
12:31Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari bani Lewi.

Di zaman YESHUA ha MASHIA, orang-orang Farisi, Saduki dan ahli-ahli Taurat berhasil menyesatkan seluruh orang Israel untuk menolak YESHUA ha MASHIA sebagai ANAK YAHWEH, dan mereka menyalibkanNYA. Bahkan hingga kini mereka masih menolak Kekristenan.

Bangsa Yahudi adalah bangsa yang cerdas, yang kecerdasannya melebihi anda maupun saya. Mereka saja gagal melihat YESHUA ha MASHIA sebagai ANAK YAHWEH, bagaimana anda bisa begitu percaya diri untuk menyebut biru sebagai merah, untuk menyebut kesalahan sebagai kebenaran, untuk menyebut YESUS KRISTUS sebagai YESHUA ha MASHIA? Bangsa Yahudi saja bisa menganggap patung anak lembu emas sebagai ELOHIM YAHWEH.

>> Namanya berbahasa Yunani, rambutnya panjang, ibadahnya hari Minggu, berdoanya lipat tangan tutup mata, hari rayanya Natal 25 Desember, Tahun Barunya 1 Januari, perayaan Paskahnya dengan telor ayam, dan berkali-kali menampakkan diri.

YAHWEH berkata: "Jangan membuat patung!" Tapi bangsa Yahudi malah membuat patung anak lembu emas dan menganggapnya sebagai YAHWEH. Adakah penyakit Yahudi itu sedang menghinggapi anda?

1Kor. 10:12Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh!

Jika oleh berbagai pembuktian anda masih merasa diri benar, berhati-hatilah supaya anda tidak tertipu.

Tidak ada komentar: