Senin, 20 Juni 2016

DOA-DOA YESHUA YANG TIDAK DIKABULKAN

Mungkin anda menyangka bahwa doa-doa YESHUA pasti dikabulkan, tapi saya mencatat ada 3 doa YESHUA yang tak dikabulkan;

1. Keinginan dilepaskan dari jalan salib;

Mat. 26:39Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."

Tiga kali YESHUA memanjatkan doa tersebut, namun jawaban YAHWEH hanya menyuruh seorang malaikat menampakkan diri kepadaNYA;

Luk. 22:43Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan kepada-Nya.

Fakta membuktikan YESHUA disalibkan, bukan?!


2. Doa pengampunan dosa;

Ketika di atas salib YESHUA berdoa memintakan ampun bagi mereka yang telah menyalibkanNYA;

Luk. 23:34Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya.

Doa tersebut tidak mungkin diampuni, sama seperti ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, itu bukanlah doa untuk melepaskan mereka dari dosa-dosa mereka, tapi supaya jiwa kita dibersihkan dari rasa permusuhan. Adapun tentang nasib orang jahat itu tergantung dari perjalanan hidupnya. Jika suatu saat dia bertobat pada YESHUA, maka dosa-dosanya pasti diampuni dan jiwanya terselamatkan. Tapi jika tidak ada pertobatan, maka dosa-dosanya masih tetap sekalipun kita telah mengampuninya.

Pertobatan orang jahat itu tergantung dari kadar dosanya. Untuk dosa-dosa yang mengandung hujat terhadap KEILAHIAN, maka YAHWEH akan menutup pintu pertobatan orang itu sehingga dia tak mungkin menjadi orang baik.

Dan tentang para penyalib YESHUA, kelak jika YESHUA datang kembali mereka akan dibangkitkan supaya mereka melihat siapa DIA yang telah mereka salibkan itu. Setelah itu akan dimatikan kembali sampai masa seribu tahun untuk menerima upah dosa-dosa mereka;

Why. 1:7Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.


3. Keinginan diluputkan dari maut;

Di atas salib YESHUA berseru memanggil-manggil BAPANYA. Itulah detik-detik terakhir sebelum DIA harus menghadapi maut;

Mat. 27:46Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?"* Artinya: /Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?

Namun nyatanya DIA harus tetap menghadapi kematian, sebagaimana yang telah disadariNYA sejak semula;

Yoh. 12:27Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini.


Jadi, itulah doa-doa YESHUA yang tidak dikabulkan oleh YAHWEH.

Tidak ada komentar: