Selasa, 16 Agustus 2016

AJARAN-AJARAN YESHUA - 14

Mat. 11:6Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku."

Setelah bangsa Israel dihantarkan oleh nabi Yosua memasuki negeri Kanaan dan dibagikan wilayah untuk masing-masing sukunya, mereka memasuki zaman Hakim-hakim selama 430 tahun sebelum mereka membentuk sebuah kerajaan Israel. Di zaman itu tidak ada nabi sebagai pengganti dan penerus nabi Yosua, juga tidak ada raja, melainkan langsung ELOHIM YAHWEH sendiri yang menjadi Raja mereka. Itulah zaman keaslian bangsa Israel sebagai suatu bangsa tanpa kerajaan, tanpa raja dan tanpa nabi, melainkan langsung TUHAN.

Jadi, inilah zaman-zaman Israel yang berperiode 430 tahunan:

1. Pembentukan bangsa Israel:  430 tahun.

a. Kitab Kejadian: kelahirannya.

b. Kitab Keluaran: membentuk suatu bangsa dengan 12 suku.

Kel. 12:40Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun.

2. Zaman Hakim-hakim: 430 tahun: 1446 - 1016 Sebelum Masehi.

3. Zaman kerajaan: 430 tahun: 1016 - 586 Sebelum Masehi.

a. 70 tahun dibuang ke Babilon:  586 - 516 Sebelum Masehi.

b. 3 perintah raja-raja Persia untuk membangun Bait Suci: 516 - 457 Sebelum Masehi.

c. 49 tahun pembangunan Bait Suci: 457 - 408 Sebelum Masehi.

Daniel 9:25  
"Ada 7 x 7 masa [49 tahun] kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan Paritnya."

4. Zaman "pembangunan" YESHUA ha MASHIA:  434 tahun.  

Daniel 9:25 
"62 x 7 masa [434 tahun] akan sampai pada kedatangan seorang yang diurapi."


434 tahun menunjuk ke baptisan ELOHIM YESHUA: 408 Sebelum Masehi - 27 Tarikh Masehi;


Di zaman hakim-hakim, jika bangsa Israel menyeleweng dari ELOHIM YAHWEH, maka mereka akan dimusuhi dan ditindas gerombolan-gerombolan. Jika mereka berseru minta tolong pada TUHAN, maka TUHAN mengutus seorang pendekar untuk membebaskan bangsa Israel dari gerombolan itu. Pendekar itulah yang disebut hakim.  

Salah satu hakim Israel yang terkenal adalah Simson atau yang kita kenal sebagai Samson dan Delila, istrinya.

Bangsa Israel mengenal nabi-nabi Israel dan hakim-hakim Israel yang gagah perkasa di medan pertempuran, yang selalu bermisi membebaskan bangsa Israel dari penindasan dan penjajahan. Tapi mengapa ELOHIM YESHUA tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa IA adalah Utusan ELOHIM YAHWEH untuk berperang melawan bangsa Romawi? Mengapa begitu lemah-lembutnya DIA sebagai ANAK ELOHIM YAHWEH?

Kata Muslim: katanya ANAK ALLAH, kenapa dilahirkan manusia? Sekalipun dilahirkan manusia, nyatanya kelahiranNYA lebih hebat dari kelahiran Muhammad. Katanya ANAK ALLAH, kenapa ujudnya seperti manusia? Sekalipun ujudnya seperti manusia, nyatanya DIA bisa bangkit dari kematianNYA. Katanya ANAK ALLAH, kenapa bisa lapar? Sekalipun bisa lapar, nyatanya DIA bisa memberi makan 5000 orang. Katanya ANAK ALLAH, kenapa bisa haus? Sekalipun bisa haus, nyatanya DIA bisa membuat air menjadi anggur. Katanya ANAK ALLAH, kenapa tidak segagah Simson? Sekalipun tidak segagah Simson, nyatanya DIA bisa hidup selama-lamanya. Katanya ANAK ALLAH, kenapa tidak mengalahkan bangsa Romawi? Sekalipun tidak mengalahkan bangsa Romawi, nyatanya tidak ada satupun orang Romawi yang bisa hidup selama-lamanya seperti DIA. Katanya ANAK ALLAH, kenapa dibawa-bawa iblis ke padang gurun? Sekalipun dibawa-bawa iblis ke padang gurun, nyatanya di padang gurun itu DIA mengalahkan iblis. Katanya ANAK ALLAH, kenapa ditangkap, dihina dan disalibkan manusia? Sekalipun ditangkap, dihina dan disalibkan manusia, nyatanya DIA-lah yang dipuja-puja dan diharap-harapkan oleh manusia sejagad, bukan orang-orang yang menangkap, menghina dan menyalibkanNYA. Bahkan kaum Muslim sendiri menanti-nantikan kedatanganNYA yang kedua sebagai Hakim yang adil dan Imam Mahdi.

Jadi, sekalipun bukan ANAK ALLAH, nyatanya DIA Terhebat dalam segala-galanya dari antara umat manusia. Siapakah manusia yang terhebat yang sama seperti DIA? Siapakah dewa yang terhebat yang sama seperti DIA? Siapakah malaikat yang terhebat yang sama seperti DIA? Siapakah malaikat yang memiliki umat, yang dipuja-puja oleh manusia? Alkitab mempunyai cerita tentang manusia-manusia hebat dan malaikat-malaikat. Tapi Alkitab menempatkan ELOHIM YESHUA di atas semuanya itu. Hanya SATU saja yang diceritakan lebih hebat dan lebih besar dari DIA, yaitu ELOHIM YAHWEH. Maka pantaslah jika DIA dinyatakan sebagai ANAK ELOHIM YAHWEH, sebab DIA-lah yang Terhebat nomor dua setelah ELOHIM YAHWEH;

Why. 5:13Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!"

Makhluk-makhluk sorgawi adalah makhluk-makhluk yang terhebat di alam semesta. Dan mereka memberikan pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa kepada ELOHIM YAHWEH dan ANAK DOMBA, yaitu ELOHIM YESHUA. Jadi, itulah "ALLAH-ALLAH" atau "TUHAN-TUHAN" atau "ELOHIM" umat Kristen, yaitu ELOHIM BAPA dan ELOHIM ANAK.

>> ELOHIM = ALLAH-ALLAH/TUHAN-TUHAN, ALLAH bentuk jamak.

>> Esa, dari kata Ibrani: Ekhad, menunjuk pada satu jamak, bukan satu tunggal sebagaimana yang dimaksudkan oleh kaum Muslim. ELOHIM YAHWEH menggunakan kata-kata: "KITA":

Kej. 1:26Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita,

Kej. 3:22Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita,

Yoh. 17:11Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.

Ul. 6:4Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!

Dan rasul Paulus menerangkan:

1Tim. 2:5Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,

Bangsa Israel paham bahwa esa itu jamak, bukan tunggal, sebab mereka paham dengan kitab Kejadian 1:27 yang menyebutkan: "KITA." Cuma siapa yang selain ELOHIM YAHWEH, mereka masih gelap tentang hal itu, sampai pada kedatangan ELOHIM YESHUA yang menyatakan DiriNYA sebagai ANAK ELOHIM YAHWEH;

Mat. 16:16Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!"

Karena "esa" itu bentuk jamak, maka kaum Muslim menambahkan dengan: "maha" - mahaesa, supaya berarti satu tunggal. Sebab "esa" saja bisa menimbulkan multi tafsir. 

Keunikan ELOHIM Israel itu bukanlah seperti kepercayaan polytheisme yang mempercayai banyak dewa atau banyak tuhan. Sebab polytheisme itu menempatkan seluruh dewa atau tuhan pada kedudukan yang sejajar, sementara antara BAPA dengan ANAK tidaklah sejajar;

Yoh. 14:28Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.

"Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak AKU", kini di zaman ini terulang kembali. Setelah terang kebenaran mendapati bahwa nama ELOHIM adalah YHWH dan YESHUA ha MASHIA, banyak orang-orang Kristen yang kecewa dan menolak nama YHWH dan YESHUA. Mereka telah terlanjur asyik dengan "patung anak lembu emas" bikinan Harun yang diberi nama: ALLAH dan Yesus Kristus. Bahkan setelah saya mendapatkan bukti bahwa kitab Perjanjian Baru yang asli adalah berbahasa Ibrani, bukan Yunani sebagaimana asumsi mereka selama ini, melalui tulisan saya berjudul: "ALKITAB MENERANGKAN DIRINYA SENDIRI", beberapa grup di Facebook ini mendepak saya dan memblokir akun saya. Mereka marah bukan kepalang!

Puji TUHAN! Sebab keberatan mereka memakai nama YAHWEH dan YESHUA, telah membentangkan keberadaan 2 kelompok Kristen, yakni antara MESIAS Asli dengan mesias palsu. Bahwa penganut mesias palsu itu nyata-nyata ada dan banyak sekali, sebagaimana nubuatannya;

Matius 24:24Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.

Matius 24:11Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.

Ada banyak rupa Yesus Kristus, ada 666 denominasi gereja, dan ada 2 milyar orang Kristen. Alkitab, Firman ELOHIM YAHWEH tak pernah meleset sedikitpun!

Tidak ada komentar: