Minggu, 07 Agustus 2016

APAKAH DILARANG MEMAKAI TUHAN YESUS

Apakah dilarang memakai nama: "TUHAN" dan "YESUS?" Tidak! Jika dilarang tak mungkin LAI bisa mempertahankan itu dari tahun 1958 hingga sekarang ini.

Apakah Adam dan Hawa dilarang memetik buah pengetahuan di Taman Eden? Tidak! Jika dilarang dipetik pasti buah itu sudah dikasih pagar kawat berduri dan dijaga pasukan Brimob.

Apakah Kain dilarang membunuh Habel? Tidak! Jika dilarang ELOHIM YAHWEH pasti akan menyembunyikan Habel.

Apakah negara melarang kita membunuh, mencuri, mencopet dan memperkosa? Tidak! Jika dilarang kita pasti sudah dimasukkan ke dalam penjara. Sebab hanya orang-orang yang di dalam penjara saja yang tidak mungkin bisa membunuh, mencuri, mencopet dan memperkosa.

Apakah anjing dilarang menggigit? Tidak! Jika dilarang menggigit pasti anjing itu akan dikerangkeng.

Apakah dilarang orang beragama Islam, atau Hindu, atau Buddha, atau Atheis? Tidak! Jika dilarang pasti takkan ada orang Islam, Hindu, Buddha dan Atheis. Tapi nyatanya jumlah mereka semakin banyak.

Jadi, kalau pertanyaannya, apakah dilarang? Jawabannya adalah: Tidak! Tapi kalau anda menanyakan hukumnya atau undang-undangnya, ada. Larangan-larangan itu ada. Buktinya, setelah memetik buah pengetahuan itu Adam dan Hawa dikutuk. Kain setelah membunuh Habel juga dikutuk. Setelah orang melakukan pembunuhan, pencurian dan pemerkosaan, mereka ditangkap polisi dan dipenjarakan. Setelah anjing menggigit orang dia akan dihajar orang. Sedangkan untuk orang-orang Islam, Hindu, Buddha dan Atheis, sekalipun saat ini mereka bisa ketawa-ketawa dalam agamanya tapi kiamat nanti mereka akan menyesal dan menangis tersedu-sedu.

Begitu pula dengan pemakaian nama: "TUHAN" dan "YESUS", sebagai pengganti nama: "YAHWEH" dan "YESHUA." Sekalipun tidak ada larangannya, namun jika ditinjau dari hukum atau undang-undangnya, ada larangan itu;

Wahyu
22:18Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: "Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
22:19Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini."

Ul. 5:32Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri.

Yer. 8:8Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.

Mat. 5:19Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.

Mat. 18:6"Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.

2Ptr. 1:20Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri,

Mzm. 95:10Empat puluh tahun Aku jemu kepada angkatan itu, maka kata-Ku: "Mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalan-Ku."

Yes. 48:11Aku akan melakukannya oleh karena Aku, ya oleh karena Aku sendiri, sebab masakan nama-Ku akan dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain!"

Masakan nama YAHWEH ditukarkan dengan Allah[Al-Ilah], sesembahan bangsa Arab? Masakan nama agung YESHUA ditukarkan dengan nama Yunani: Yesus?

Yer. 23:27yang merancang membuat umat-Ku melupakan nama-Ku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan nama-Ku oleh karena Baal?

ALLAH = HUBAL = BAAL;

Disamping menyembah Hubal, bangsa Arab Quraisy menyembah pula berhala Bâal sang Dewa Badai yang berasal dan peradaban Israel purba abad ke-13 SM, yang sudah disembah ras Arabia sedikitnya sejak abad ke-10 SM. Dengan demikian terdapat pengaruh kebudayaan Mesopotamia dan Israel purba dalam budaya penyembahan berhala di Hejaz.
Menurut Nehs seorang misionaris, dalam usahanya menghubungkan Hubal dengan "Ha-Baal" (Baal), berhala Hubal di Mekkah berasal dari Ma'arib. Nehls berkata: "Where was Baal worshipped? In Moab! It was the "god of fertility". 'Amr bin Luhay brought Hubal from Moab to Arabia."

Pertanyaan anda: "apakah dilarang ......" memiliki karakter yang sama dengan cara iblis menanyai Hawa; "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"


Tidak ada komentar: