Kamis, 15 Desember 2016

PELAJARAN MEMBACA NUBUATAN - 4

Kalau Daniel pasal 2 ELOHIM YAHWEH memberikan mimpi kepada raja Nebukadnezar dalam rupa logam-logam untuk menggambarkan tingkat kemuliaannya, di Daniel pasal 7 ELOHIM YAHWEH memberikan mimpi kepada nabi Daniel dalam rupa binatang-binatang untuk menggambarkan sifat-sifatnya.

Daniel 7:2Berkatalah Daniel, demikian: "Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar,

Angin berbicara tentang kuasa, empat angin berbicara tentang empat kerajaan yang menguasai dunia. Angin itu dari langit menerangkan bahwa kuasa raja-raja itu berasal dari ELOHIM YAHWEH. ELOHIM YAHWEH-lah yang memakai mereka sebagai alatNYA. Untuk maksud apa? Untuk mengguncangkan laut besar. Laut berbicara tentang kumpulan orang banyak, menunjuk ke dunia. Jadi, keempat kerajaan yang akan muncul itu akan menimbulkan gelombang atau pergolakan bagi dunia.

Why. 17:15Lalu ia berkata kepadaku: "Semua air yang telah kaulihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.

Bagaimana ELOHIM YAHWEH memberikan kuasa kepada raja Babel?

Yer. 28:14Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Kuk besi akan Kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, raja Babel; sungguh, mereka akan takluk kepadanya! Malahan binatang-binatang di padang telah Kuserahkan kepadanya."

Bagaimana ELOHIM YAHWEH memberikan kuasa kepada raja Persia?

Yes. 45:13Akulah yang menggerakkan Koresh untuk maksud penyelamatan, dan Aku akan meratakan segala jalannya; dialah yang akan membangun kota-Ku dan yang akan melepaskan orang-orang-Ku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap," firman TUHAN semesta alam.

2Taw. 36:23"Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, TUHAN, Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang!"

Bagaimana ELOHIM YAHWEH memberikan kuasa kepada raja Yunani?

Za. 9:13Sebab Aku melentur Yehuda bagi-Ku, busur Kuisi dengan Efraim, dan Aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan.

Bagaimana ELOHIM YAHWEH memberikan kuasa kepada Kepausan Vatikan?

Dan. 8:12Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil.

Penglihatan nabi Daniel berikutnya;

Daniel 7:3dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain.

Daniel 7:4Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung rajawali; aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia.

Kalau tadinya Babel digambarkan dengan emas, si raja logam, kini digambarkan sebagai singa, si raja hutan. Singa ini memiliki sayap burung rajawali, menggambarkan keperkasaan raja Nebukadnezar yang begitu naik takhta menggantikan ayahnya, langsung menaklukkan bangsa-bangsa. Tapi oleh sebab kesombongannya, ELOHIM YAHWEH membuatnya gila selama 7 tahun dan tinggal di hutan bersama binatang-binatang;

Daniel 4:16Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu.

Selesai menjalani hukuman 7 tahunnya sebagai binatang, akhirnya raja Nebukadnezar bertobat mengakui kebesaran ELOHIM YAHWEH. "Kepadanya diberikan hati manusia." Daniel pasal 4 adalah tulisannya, merupakan satu-satunya penulis kitab yang bukan orang Israel.

Daniel 4:37Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak.

Binatang kedua yang dilihat nabi Daniel;

Daniel 7:5Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang; ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya: Ayo, makanlah daging banyak-banyak.

Sebagaimana Daniel pasal 2 berbicara tentang Media Persia sebagai kerajaan yang kedua, beruang dengan tiga tulang rusuk dimulutnya menerangkan tentang kemenangannya atas Babel, Lajdia dan Mesir.

Binatang ketiga;

Daniel 7:6Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul; ada empat sayap burung pada punggungnya, lagipula binatang itu berkepala empat, dan kepadanya diberikan kekuasaan.

Macan tutul itu adalah Yunani yang sepeninggal Aleksander Agung terjadi perebutan kekuasaan di antara keempat jendralnya: Cassander, Lysimachus, Ptolemi dan Seleucus.

Binatang keempat;

Daniel 7:7Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi; ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya; ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu; lagipula ia bertanduk sepuluh.

Binatang keempat tidak disebutkan namanya, karena binatang yang aneh, yang berbeda dari binatang-binatang yang lainnya. Sebab umumnya negara-negara itu hanya menguasai masalah pemerintahan, tapi kerajaan yang ini juga menguasai keagamaan. Ya raja, ya imamat, itulah paus Vatikan. Binatang aneh ini memiliki 10 tanduk, mengingatkan kita tentang 10 jari-jari kaki yang berbicara tentang 10 kerajaan pecahannya.

Apa yang terjadi kemudian?

Daniel 7:8Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut; dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong.

Sepuluh tanduk berbicara tentang daratan Eropa. Di sanalah muncul sebuah tanduk kecil, sebuah kerajaan kecil, kerajaan kota, sebab luas wilayahnya hanya seluas sebuah kota. Itulah kota Vatikan yang sekaligus merupakan negara Vatikan. Kepausan ini memusnahkan 3 kerajaan dari 10 kerajaan itu. Kerajaan Heruli tercabut tahun 493 Tarikh Masehi, kerajaan Vandals tercabut tahun 534 Tarikh Masehi, dan Ostrogoth tercabut tahun 538 Tarikh Masehi.

"Mata manusia dan mulut yang menyombong" menerangkan tentang seorang manusia yang meninggikan dirinya sejajar dengan TUHAN;

Yehezkiel 28:2"Hai anak manusia, katakanlah kepada raja Tirus: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Karena engkau menjadi tinggi hati, dan berkata: Aku adalah Allah! Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah.GELAR/TITEL -- Dalam paragraf yang membentuk satu bagian hukum peraturan gereja (canon) Roma, Paus Innocent III. menyatakan bahwa uskup (bishop/pontiff) Roma adalah "wakil di atas dunia, bukan semata-mata manusia, tetapi adalah Allah;" dan di dalam suatu keterangan di paragraf itu diterangkan bahwa ini karena dia adalah wakil Kristus, yang adalah "benar-benar Allah dan benar-benar manusia." (Lihat Decretal. D. Gregor. Pap. iX. lib.1. de translat. Episc. tit. 7. c.3. Corp. Jur. Canon. ed. Paris, 1612; tom.II. Decretal. col. 205.)

      Untuk gelar/titel, "Tuhan Allah Paus,"  lihat suatu keterangan dalam Extravagantes of Pope John XXII., titel 14, ch. 4. "Declaramus."   Dalam edisi Antwerp Extravagantes, tahun 1584, kata-kata "Dominum Deum nostrum Papam" ("Tuhan Allah kita Paus") terdapat dalam kolom 153. Dalam sebuah edisi Paris, tahun 1612, kata-kata itu terdapat di kolom 140. Dalam beberapa edisi yang diterbitkan sejak tahun 1612, kata "Deum" ("Allah") telah dihilangkan.


Setelah nabi Daniel melihat tentang kuasa kepausan, apa yang dilihat berikutnya?

Daniel
7:9Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar;
7:10suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab.

Di satu sisi diperlihatkan tentang kesombongan kepausan Vatikan, di sisi yang lainnya diperlihatkan tentang sidang pengadilan ELOHIM YAHWEH. Itu menyatakan bahwa ELOHIM YAHWEH mengamat-amati dan memperhitungkan segala kelakuan kepausan itu, termasuk semua umatnya akan dihakimi. Jika yang dituntun dengan yang menuntun sama-sama butanya, maka keduanya akan jatuh ke dalam lobang. Baik pemimpin maupun umat yang dipimpinnya diperhitungkan sama-sama jahatnya;

Wahyu
14:9Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring: "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
14:10maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba.
14:11Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya."

ELOHIM YAHWEH menuntut orang-orang yang mau benar supaya setia pada Al Kitab;

Wahyu 14:12Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.

Siapa yang selaras dengan Al Kitab akan diselamatkan, sedangkan yang ke luar dari rel Al Kitab akan dihukum dengan lautan api dan belerang.

Daniel
7:11Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu; aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar.
7:12Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya.
7:13Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya.
7:14Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.

Jika Daniel pasal 2 menggambarkan tentang batu yang terungkit dari gunung yang menghancurkan patung manusia, di sini batu itu digambarkan sebagai ANAK MANUSIA, yaitu YESHUA ha MASHIA yang akan menerima segala kuasa di bumi dan di sorga;

Ibrani 1:2maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.

Arti dari binatang-binatang yang dilihat nabi Daniel diterangkan di sini;

Daniel
7:17Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi;
7:18sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya.

Arti dari tanduk-tanduk diterangkan di sini;

Daniel
7:23Maka demikianlah katanya: Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya.
7:24Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka, akan muncul seorang raja; dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja.

Apa saja yang akan dilakukan oleh tanduk kecil kepausan Vatikan?

Daniel 7:25Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

1. Melawan ELOHIM YAHWEH, dalam arti menjungkirbalikkan kebenaran Al Kitab.

2. Roma Katolik menganiaya orang-orang Kristen selama 3,5 masa atau 42 bulan atau 1260 hari[1 hari dihitung 1 tahun > 1260 tahun], mulai dari tahun 538 - 1798 Tarikh Masehi.

3. Roma Katolik merubah waktu dan hukum; hari Sabat, hukum ke-4 diubah menjadi hari Minggu, hari penyembahan dewa matahari;EDICT OF CONSTANTINE (PERINTAH CONSTANTINE) --  Undang-undang yang dikeluarkan oleh Constantine pada tanggal 7 Maret 321 TM mengenai hari perhentian, berbunyi: "Biarlah semua hakim, dan semua penduduk kota, dan semua pedagang beristirahat pada hari matahari yang dihormati. Tetapi mereka yang tinggal di desa-desa biarlah dengan leluasa dan dengan penuh kebebasan mengikuti kebiasaan mengusahakan ladang-ladang mereka, karena sering terjadi bahwa tidak ada hari lain yang sesuai untuk menaburkan biji gandum atau menanam pohon anggur; karena waktu yang sesuai tidak boleh dibiarkan berlalu, supaya berkat-berkat surga tidak hilang."  -- A. H. Lewis, "History of the Sabbath and the Sunday,"  pp. 123,124 (2nd ed., rev., 1903).

      Aslinya (dalam "Codex of Justinian," lib. 3, tit. 12, leg. 3) dikutip oleh Dr. J. A. Hessey dalam ceramahnya Bampton Lectures on "Sunday", lecture 3, par. 1,  dan oleh Dr. Philip Schaff dalam bukunya "History of the Christian Church," Vol. III, sec. 75, par. 5, note 1. Lihat juga Masheim, "Ecclesiastical History," cent. 4, part 2, ch. 4, sec. 5;  Chambers' Encyclopedia, art. Sabbath;  Encyclopaedia Brittanica, 9th ed., art. Sunday; Peter Heylyn, "History of the Sabbath," part 2, ch. 3 (2nd ed., rev., London, 1636, pp. 66,67).


Jadi, bolehkah merubah hari Sabat ke hari Minggu??????

Hasil gambar untuk gambar tanduk kecil

Tidak ada komentar: