Minggu, 01 Januari 2017

PELAJARAN MEMBACA NUBUATAN - 21

Wahyu 18 menuntun kita kembali ke zaman pemeteraian, meterai keenam, sebelum peniupan 7 sangkakala atau 7 malapetaka akhir zaman, di mana didahului dengan pekabaran 3 malaikat;

>> Wahyu 7

>> Wahyu 14:1

Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya.
14:2Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya.
14:3Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorangpun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari pada seratus empat puluh empat ribu orang yang telah ditebus dari bumi itu.
14:4Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu.
14:5Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela.

Jadi, sebelum 7 cawan murka ELOHIM YAHWEH dicurahkan, kita diperingatkan lebih dahulu. Kapan waktu pekabaran 3 malaikat itu?

Wahyu 14:6

Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum,
14:7dan ia berseru dengan suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air."

Ada pekabaran Injil di tengah-tengah langit[menunjuk ke zaman internet] dan Injil Matius menguatkannya sebagai pemberitaan dari atas atap rumah;

Matius 10:27Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang; dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah.

Puji TUHAN, Injil Matius pasal 10 seluruh ayat berbicara secara tepat tentang diri saya. Matius pasal 10 berbicara tentang sosok seorang penginjil. TUHAN tidak mungkin membicarakan orang-orang canggih seperti anda. Sebab lumrah kalau anda mahir berinternet dan mempunyai uang untuk membeli peralatan internet lalu anda memberitakan Injil. Tapi TUHAN berbicara tentang orang yang "mustahil" melakukannya.

>> Mana ada orang miskin yang setiap hari mengorbankan 50% penghasilannya untuk memberitakan Injil?

>> Mana ada orang yang mengakunya penulis tapi tidak mempunyai pulpen maupun kertas?

>> Mana ada orang yang mengakunya Kristen tapi tidak mempunyai Al Kitab?

>> Mana ada orang yang mengakunya penginjil tapi tidak hafal ayat-ayat Al Kitab?

Kalau anda ketemu saya, tak mungkin anda percaya bahwa saya ini seorang Kristen. Lebih mudah mempercayai saya ini Islam daripada Kristen. Tak mungkin anda percaya saya ini seorang penulis. Tak mungkin anda percaya saya ini bisa membuka Al Kitab maupun Al Qur'an. Tak mungkin anda percaya saya ini bisa berinternet, lebih-lebih bermain Facebook. Mungkin lebih mudah bagi anda mempercayai saya ini seorang petani atau orang dusun yang bego. Saya ini seperti tongkat di tangan nabi Musa yang diubah menjadi ular, atau air yang diubah oleh ELOHIM YESHUA menjadi anggur. Hanya ELOHIM YAHWEH saja yang sanggup menjadikan saya seperti sekarang ini. Manusia tak mungkin bisa!

Tentang Matius 10 akan saya bahas secara tersendiri.

Di zaman semua orang Kristen telah meninggalkan ELOHIM YAHWEH dan menggantikannya dengan Yesus Trinitas, karena berpikir Perjanjian Baru adalah zaman Yesus, nyatanya pekabaran kitab Wahyu menyerukan supaya orang takut kepada ELOHIM YAHWEH, bukan pada Yesus;

Wahyu
14:7dan ia berseru dengan suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air."

Saya mengajak anda menyembah ELOHIM YAHWEH, bukan menyembah pada ELOHIM YESHUA;

Yohanes 14:6Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Kitab Wahyu dan kitab Yohanes sama-sama ditulis oleh rasul Yohanes, dan sama-sama diposisikan di pasal 14 dengan ayat yang berurutan; Yohanes 14:6 diterangkan pada Wahyu 14:7.

Flp. 2:11dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!

Karena saya selalu meninggikan YAHWEH, sehingga orang suka menuduh saya dari aliran "Saksi Jehovah." Padahal bukan! Padahal merekalah yang error!

Pekabaran malaikat yang kedua;

Wahyu 14:8Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya."

Bukankah pekabaran saya menyerampang semua agama-agama kacau, baik Katolik, Kristen hingga Islam? Sebab "babel" itu artinya kacau-balau;

Mat. 15:13Jawab Yesus: "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya.

Dan tentang itu Wahyu 18 mengatakan;

Wahyu 18:1

Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya.
18:2Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci,
18:3karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya."

Dengan demikian hari ini merupakan penghujung dari pekabaran 3 malaikat;

Wahyu 14:9

Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring: "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
14:10maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba.
14:11Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya."


Wahyu 18:4

Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: "Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
18:5Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya.
18:6Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya;
18:7berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung.

Jika kemarin, Wahyu 17 menerangkan tentang paus Fransiskus sebagai paus yang terakhir, kini Wahyu 18 mengumumkan pekabaran 3 malaikat dengan seruan: "Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya."

Ya, saya berbicara "hari ini" sebagai hari ini harafiah, yakni tanggal 1 Januari 2017, sebagai hari peringatan ELOHIM YAHWEH yang terakhir, dengan tanda-tandanya:

>> Tanggal 17 Desember yang lalu, paus Fransiskus memasuki usia 80 tahunnya;

>> Dinubuatkan dan diramalkan sebagai paus terakhir.

>> Hari ini tahun baru menuntut pembaruan diri anda.

>> Kebetulan hingga hari ini saya selalu dihadang kesulitan membuat akun di Facebook sehingga komunikasi kita terputus, dan ini menyaring orang-orang yang serius mempelajari kebenaran untuk melanjutkan membaca ke blog ini. 

>> Firman TUHAN patut diperhatikan pada saat anda mendengarnya;

Ibrani 3:7

Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus: "Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya,
3:8janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun,

2Kor. 6:2Sebab Allah berfirman: "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu.

Jadi, kita perlu perhatikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari semakin dekat dengan saat akhirnya, sebelum ke-7 malaikat meniupkan sangkakalanya, sebelum 7 malapetaka besar dimulai;

Wahyu 18:8Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan; dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah, yang menghakimi dia, adalah kuat."

Ke-7 malapetaka dalam 7 sangkakala itu akan berlangsung dalam satu hari saja, yakni dalam waktu satu tahun. Adakah itu tahun 2017 ini?

Wahyu 18:9

Dan raja-raja di bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya, apabila mereka melihat asap api yang membakarnya.
18:10Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata: "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu!"
18:11Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka,
18:12yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam,
18:13kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia.
18:14Dan mereka akan berkata: "Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari padamu, dan tidak akan ditemukan lagi."
18:15Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap,
18:16mereka berkata: "Celaka, celaka, kota besar, yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa."
18:17Dan setiap nakhoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut, berdiri jauh-jauh,
18:18dan berseru, ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya: "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?"
18:19Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru, sambil menangis dan meratap, katanya: "Celaka, celaka, kota besar, yang olehnya semua orang, yang mempunyai kapal di laut, telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa.
18:20Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu."
18:21Dan seorang malaikat yang kuat, mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya: "Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi.
18:22Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala, tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu.
18:23Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan."
18:24Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang, yang dibunuh di bumi.

Kata rasul Paulus;

2Tesalonika 2:1

Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu, saudara-saudara,
2:2supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba.
2:3Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa,
2:4yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
2:5Tidakkah kamu ingat, bahwa hal itu telah kerapkali kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu?
2:6Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya.
2:7Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan,
2:8pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulut-Nya dan akan memusnahkannya, kalau Ia datang kembali.
2:9Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu,
2:10dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
2:11Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta,
2:12supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan.
2:13Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
2:14Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.
2:15Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis.
2:16Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita,
2:17kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.

Hasil gambar untuk gambar pekabaran 3 malaikat

Tidak ada komentar: