Kamis, 11 Mei 2017

DARI MANA ASAL AJARAN TAUHID?

Saya membawa sebungkus rokok, anda bertanya: "Dari mana anda mendapatkan rokok?" Saya jawab: "Dari kios rokok". Kios rokok dari mana mendapatkan rokok? Dari grosir rokok. Grosir rokok dari mana mendapatkan rokok? Dari pabrik rokok. Itu adalah metode polisi dalam mengembangkan suatu kasus untuk mengetahui siapa dalang atau otak pelakunya.

Kalau kita bertanya kepada kaum Muslim: "Apakah Islam?" Mereka pasti akan menjawab bahwa Islam itu mengajarkan Tauhid yang mengesakan ALLAH, dengan kalimatnya yang terkenal: "La Ilaha illaLlah" - Tidak ada TUHAN selain ALLAH. 

Kaum Muslim koq tahu kalau ALLAH itu esa? Mereka pasti akan menjawab: "Dari nabi Muhammad, tahun 611 Tarikh Masehi". Nabi Muhammad koq tahu kalau ALLAH itu esa? Maka Muhammad pasti akan menjawab: "Dari rasul Paulus, tahun 70 Tarikh Masehi".

1Kor. 8:4              Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu: "tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari pada Allah yang esa."

"Tidak ada Allah lain dari pada Allah yang esa" dalam bahasa Arabnya: "La Ilaha illaLlah" sebagaimana teks Alkitab yang berbahasa Arab yang sudah beredar di Tanah Arab di abad pertama;

Risalatu al-Qidis Bulus al-Awwal ila Ahli Kurinthus 8:4-6/1 Korintus 8:4-6 dalam bahasa Arab berbunyi:

Image


1Tim. 1:17            Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa! Amin.

Rasul Paulus koq tahu kalau ALLAH itu esa? Maka rasul Paulus akan menjawab: "Dari YESHUA ha MASHIA, 31 Tarikh Masehi";

Mrk. 12:29           Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.

YESHUA ha MASHIA koq tahu kalau ALLAH itu esa? Maka YESHUA ha MASHIA pasti akan menjawab: "Dari nabi Musa".

Ul. 6:4   Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!

Rupanya sumber ajaran Tauhid itu asal mulanya dari nabi Musa. Rupanya nabi Muhammad hanya meneruskan ajaran yang ia terima dari rasul Paulus;

1Kor. 11:2            Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu.

Galatia 1:8          Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
1:9          Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi: jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia.

Maka kaum Muslim akan berkata: "Itulah sebabnya semua nabi-nabi sebelum Muhammad itu disebut Islam". Benarkah semua nabi-nabi Yahudi itu beragama Islam? Tidak benar! Al Qur'an secara jelas menyebutkan adanya agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama-agama yang terdahulu.

Tidak ada komentar: