Kamis, 31 Agustus 2017

SAYA TELAH MELIHAT BINTANGNYA

Setiap petani yang menanam pasti mengharapkan hasil buahnya dan setiap orang yang berumahtangga pasti mengharapkan anaknya. Demikian juga dengan saya sebagai penginjil pasti mengharapkan buah dari penginjilan saya. Namun setelah dari tahun 2008 hingga 14 Juli 2014 ketika saya mengakhiri penginjilan saya melalui Yahoogroups.com, saya terpaksa harus menutupnya dengan doa permohonan supaya pemberitaan itu menghasilkan buah, yaitu sebuah jemaat yang Alkitabiah;

Lukas
1:16ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka,
1:17dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya."

Dari tahun 2014 hingga sekarang hal itu merupakan doa syafaat saya setiap hari. Kapankah di dunia ini akan lahir orang-orang yang disebut anak-anak ELOHIM YAHWEH, orang-orang yang disebut orang-orang kudus dan umat pilihan?

Rm. 8:16Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.

Rm. 15:25Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus.

Kol. 3:12Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran.

Yaitu orang-orang yang telah melepaskan segala keduniawiannya;

Kol. 3:5Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala,

Yang tidak lagi bernafsu memburu uang hingga menumpuknya, yang tidak lagi bernafsu memburu kedudukan hingga menimbulkan kesombongan dan kecongkakannya, yang tidak lagi bernafsu memburu rumah dan mobil hingga melalaikan kewajiban sosialnya, yang tidak lagi memikirkan kesenangan dirinya sendiri hingga melupakan sesamanya, yang tidak lagi bernafsu memuliakan dirinya sendiri melainkan mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan ELOHIM YAHWEH? Kapankah jemaat Alkitabiah itu akan lahir?

ELOHIM YESHUA ha MASHIA sedih mendapati DiriNYA disalibkan bersama-sama dengan dua penjahat, bukan bersama dengan keduabelas muridNYA. Di mana para murid yang duabelas itu? Lebih sedih lagi ketika rasul Petrus sampai tiga kali bersumpah tidak mengenalNYA;

Matius 26:73 Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata: "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu."
26:74 Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah: "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam.
26:75 Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya: "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali." Lalu ia pergi ke luar dan menangis dengan sedihnya.

Nabi Elia juga sedih ketika mendapati dari antara ribuan orang Israel yang menyaksikan kemenangannya melawan 850 nabi Baal tak ada seorangpun yang mengikutinya;

1Raja-raja
19:10Jawabnya: "Aku bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku."

Tapi ELOHIM YAHWEH menjawab nabi Elia;

1Raja-raja
19:18Tetapi Aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia."

Tidak! Nabi Elia tidak sendirian. ELOHIM YAHWEH masih mempunyai 7.000 orang yang layak disebut sebagai orang-orang kudus atau umat pilihan, yaitu mereka yang tidak mempersekutukan TUHAN dengan Mamon; ya TUHAN, ya Uang;

Mat. 6:24 Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon."

Bukan ribuan orang yang di gunung Karmel itu. Bukan para murid ELOHIM YESHUA dari rombongan yang pertama, yang duabelas itu. ELOHIM YAHWEH tampaknya tak berkenan dengan buah-buah sulung, buah-buah yang pertama. Tapi sisanyalah yang akan dipilihNYA;

Mat. 19:30 Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."

Rm. 9:27 Dan Yesaya berseru tentang Israel: "Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan.

Sebab yang pertama itu hanyalah permukaan, seperti kulit durian bukanlah buah durian. Kulit-kulit harus dibuang. Orang-orang yang setengah hati tak mungkin berkenan di hati ELOHIM YAHWEH;

Mat. 15:8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.

Setelah sekian lama saya berdoa syafaat, sama seperti para Majus yang telah menempuh perjalanan berkilo-kilometer, akhirnya para Majus itu melihat bintangnya;

Matius 2:1 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem
2:2 dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia."

Bintangnya di Timur, di Jawa Timur! Jika para Majus bertanya pada raja Herodes, saya bertanya pada pak Sonny Saragih di Surabaya.

Matius 2:4 Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
2:5 Mereka berkata kepadanya: "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi:

Kata pak Sonny: "Di Jombang, di tanah Jawa Timur". Di sanalah kamu bisa mendirikan sebuah komunitas sebagaimana yang ada tertulis dalam Alkitab;

Kisah 2:40 Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya: "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini."
2:41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.
2:42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
2:43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
2:44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama,
2:45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
2:46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,
2:47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.

1. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini;

Maukah anda disendirikan dari masyarakat duniawi yang jahat ini?

2. Menerima ajaran Alkitab dan dibaptiskan dalam kebenaran.

3. Selalu berkumpul;

Selalu bersama-sama, tidak terpisah-pisah.

4. Menghilangkan gap kaya-miskin;

Tak ada pameran mobil, tak ada pameran pakaian dan tak ada pameran perhiasan.

5. Menjual harta bendanya;

Datang kepada ELOHIM YESHUA sebagai orang yang mati, yang tak membawa apa-apa;

Mat. 19:29 Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.

Rumah ditinggalkan. Jika bisa dijual, dijual. Jika masih dihuni istri dan anak-anak, serahkanlah harta itu kepada mereka. Jika istri dan anak-anak ada yang mau diajak berkumpul bersama orang-orang kudus, ajaklah. Jika tidak mau tinggalkanlah mereka;

Mat. 8:22 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka."

Biarlah orang-orang duniawi diurus oleh orang-orang duniawi. Tapi kamu, TUHAN memanggil dan memilihmu.

6. Jika punya harta serahkanlah ke kumpulan untuk makan bersama-sama.

Di kumpulan orang-orang kudus kita memberitakan Injil dan berdoa. Kita tidak perlu pusing memikirkan masalah keuangan lagi. TUHAN akan mengirimkan orang-orang baru yang akan menjual hartanya untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Masalah kebutuhan dasar kita adalah pekerjaan TUHAN, bukan pekerjaan kita. Takkan ada seorangpun yang akan kekurangan sesuatu.

>> 40 tahun bangsa Israel di padang gurun dipelihara TUHAN, dikasih roti dari sorga, dikirimkan daging burung puyuh dan diberi minum dari bebatuan. Tak ada orang Israel yang membuka toko atau warung. Tak ada orang Israel yang bekerja di PT. Maspion. Tak ada orang Israel yang sampai mengantri menjadi pegawai negeri sipil. Tak ada orang Israel yang menerima Kartu Sehat, Kartu Pintar maupun Kartu Miskin. Tak ada orang Israel yang menyimpan kartu kredit maupun SIM-C.

>> Begitu pula dengan para murid ELOHIM YESHUA. Sekalipun pekerjaan mereka sebagai nelayan mereka tinggalkan, mereka tak kekurangan sesuatu apapun;

Matius 4:18 Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
4:19 Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia."
4:20 Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia.

Lukas 22:35 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Ketika Aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?"
22:36 Jawab mereka: "Suatupun tidak." 

Nabi Eliapun setelah mengalahkan 850 nabi-nabi Baal tak perlu harus melamar pekerjaan ke PT. First Travel, tapi TUHAN menyuruh janda di Sarfat untuk memeliharanya.

1Raj. 17:9 "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan."

7. Menjadi orang yang terpuji;

Mengapakah senang mempunyai gelar koruptor? Jika gajah saja mati meninggalkan gadingnya yang berharga, masakan kita mati meninggalkan nama tercela?

Kisah 4:33 Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
4:34 Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
4:35 dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.

Hasil gambar untuk gambar bintang


Senin, 28 Agustus 2017

SIAPAKAH SESEMBAHAN MUHAMMAD?

Sekitar tahun 600 Sebelum Masehi, nabi Yesaya menubuatkan;

Yesaya
14:12"Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa!
14:15Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur.

Ada yang jatuh dari langit. Apakah itu? Sebuah bintang, yaitu dia yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jatuh ke mana? Ke dunia orang mati.

Sekitar tahun 30 Tarikh Masehi, ELOHIM YESHUA ha MASHIA menubuatkan hal yang sama;

Luk. 10:18 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit.

Apa yang dilihat ELOHIM YESHUA? Iblis, yaitu dia yang mengalahkan bangsa-bangsa, yang menyesatkan umat manusia. Digambarkan sebagai apakah? Seperti kilat, yang menurut nabi Yesaya adalah sebuah bintang.

Sekitar tahun 95 Tarikh Masehi, rasul Yohanes menubuatkan;

Wahyu 9:1 Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.
9:11 Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

Apa yang dilihat rasul Yohanes? Sebuah bintang, yaitu iblis. Jatuh ke mana? Ke jurang maut atau liang kubur menurut nabi Yesaya. Lebih dijelaskan lagi bahwa itu adalah seorang malaikat; malaikat jurang maut.

Tahun 611 Tarikh Masehi, ketika Muhammad menerima wahyu pertamanya di gua Hira, Siti Khadijah, istrinya melihat ada sebuah cahaya masuk ke dalam rumahnya. Dan Muhammad disebut sebagai "pembawa cahaya" Islam.

Hasil gambar untuk gambar bintang jatuh


Rupanya apa yang dilihat oleh nabi Yesaya, ELOHIM YESHUA dan rasul Yohanes, dilihat oleh Siti Khadijah masuk ke dalam rumahnya, yaitu mengenai kenabian Muhammad yang pewahyuannya dilayani oleh malaikat Jibril.

ELOHIM YESHUA menyebutkan secara terang-terangan bahwa yang jatuh dari langit seperti kilat itu adalah iblis. Sedangkan rasul Yohanes menggambarkan iblis sebagai naga tua;

Why. 12:9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

Warna naga itu disebutkan merah padam sebagaimana warna naga di klenteng-klenteng China;

Why. 12:3 Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.

Hasil gambar untuk gambar barongsai liang-liong


Muhammad disebut sebagai si pembawa cahaya, sedangkan orang Kristen mempunyai sebutan untuk kepala iblis adalah Lucifer, dari bahasa Latin; Lucis - cahaya, ferre - pembawa. Lucifer adalah pembawa cahaya. Cahaya siapakah yang dibawa? Muhammad adalah utusan ALLAH. Seperti apakah tulisan ALLAH dalam kaligrafi Arab?

Hasil gambar untuk gambar tulisan allah


Hasil gambar untuk gambar liang-liong

Apa yang anda lihat? Apakah anda melihat seperti sebuah tongkat dan seekor naga yang melingkar-lingkar, seperti mujizat nabi Musa yang pertama membuat tongkat menjadi ular?

Kel. 7:9 "Apabila Firaun berkata kepada kamu: Tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kaukatakan kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular."

Dan apakah kata nubuatan nabi Musa tentang kebangkitan seorang nabi yang seperti nabi Musa?

Ulangan 18:15 Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.

Siapakah nabi-nabi yang seperti nabi Musa, yaitu pendiri keagamaan?

>> Nabi Musa; mendirikan agama Yahudi(Taurat).

>> YESHUA ha MASHIA; mendirikan agama Kristen(Injil).

>> Nabi Muhammad; mendirikan agama Islam.

Nabi Musa memesankan supaya nabi itu perkataannya didengarkan. Tapi nabi Musa juga memberitahukan adanya nabi palsu;

Ulangan 18:20 Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.

Apa tanda nabi palsu itu? Nabi itu harus mati. Kaum Muslim secara tegas menyatakan bahwa nabi ISA tidak mengalami kematian, tapi mengakui kematian nabi Muhammad, dan itu ada makamnya di Mekkah.

Hasil gambar untuk gambar makam muhammad


Nabi palsu itu menyampaikan firman dari ALLAH yang lain(Ulangan 18:20), bukan dari ALLAH-nya bangsa Yahudi, tapi dari allahnya bangsa Arab;

QS. 2:62      “Sesungguhnya orang-orang MUKMIN, orang-orang Yahudi, orang-orang 
                     Nasrani dan orang-orang Shabi’in, siapa saja di antara mereka yang benar-
                      benar beriman kepada ALLAH, hari kemudian dan beramal saleh, mereka 
                     akan menerima pahala dari TUHAN mereka, tidak ada kekhawatiran 
                      terhadap mereka, tidak [pula] mereka bersedih hati.”

Al Qur'an menyebut ALLAH-nya bangsa Yahudi sebagai "TUHAN mereka", menyatakan perbedaan dari tuhannya kaum Muslim yang bernama: ALLAH.

Sengketa "Nama Tuhan" di Malaysia: Benarkah Allah Hanya Untuk Islam?

http://www.kompasiana.com/dewagilang98/sengketa-nama-tuhan-di-malaysia-benarkah-allah-hanya-untuk-islam_553018d56ea834b8258b4575

Kontroversi penggunaan kata "Allah" bagi non muslim di Malaysia kembali mencuat ke permukaan dan mendapat perhatian publik internasional. Bukan saja kalangan muslim Malaysia, tetapi juga berbagai pihak di dunia hingga ke Indonesia.

Sejatinya, polemik penggunaan kata "Allah" bagi non muslim di Malaysia bukan barang baru. Polemik itu telah ada sejak tahun 1980-an, dan mencuat ke permukaan ketika pada tahun 2008 seorang perempuan Kristen menggugat pemerintah Malaysia dengan alasan telah melanggar haknya atas kebebasan beragama. (Lihat Internasional Herald Tribune, 29/11/2008).

Ketika itu, Mahkamah Tinggi Malaysia, pada tanggal 31 Desember 2009, membuat keputusan yang membenarkan penggunaan kata "Allah", sebagai pengganti kata "Tuhan", bagi non muslim di Malaysia. Agaknya keputusan ini tidak memuaskan kaum muslim Malaysia, yang diwakili oleh pemerintah Malaysia. Mereka mengajukan banding ke peradilan yang lebih tinggi.

Kini, kontroversi yang menuai polemik berkepanjangan, dan juga berbalut kepentingan politik antara partai UMNO dan PAS, itu kembali mencuat ke permukaan pasca pengadilan banding Malaysia memperkuat keputusan pemerintah Malaysia yang melarang penggunaan kata "Allah" sebagai pengganti kata "Tuhan" bagi non muslim di Malaysia. Majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Apandi Ali, pada Senin (14/10/2013), memutuskan bahwa kata "Allah" bukan merupakan bagian integral dari iman dan praktik agama Kristen. (Lihat Kompas.com, 14/10/2013).

Itu sebabnya Alkitab ILT - Indonesia Literatur Terjemahan, tidak lagi menggunakan "ALLAH", melainkan kembali ke teks Alkitab aslinya yang menggunakan nama ALLAH Israel, yaitu: YHWH atau YAHWEH.

ALKITAB ILT PERJANJIAN LAMA

 
ALKITAB ILT PERJANJIAN BARU

Minggu, 27 Agustus 2017

EMPAT TINGKAT KEKUATAN DI DUNIA

Di dunia ini ada 4 tingkat kekuatan, namun yang terlemah adalah yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Mereka ini meliputi orang-orang ateis, orang-orang akademis dan orang-orang sains, yang mengandalkan akal pikirannya sendiri maupun kekuatan otot atau fisiknya;

 Hasil gambar untuk gambar bruce lee


Padahal ada banyak fakta peristiwa-peristiwa di sekitar kita dan di setiap keseharian kita yang tergolong peristiwa mistis atau ghaib, yang akal pikiran mereka sendiripun tak mampu menjabarkannya. Misalnya tentang keberadaan alam semesta, kelahiran kita, kematian kita, sifat-sifat jahat kita, dan lain sebagainya. Harusnya kekuatan-kekuatan lain yang berada di sekitar kita itu diperhatikan dan diperhitungkan, supaya ketika kita menghadapi permusuhan kita tidak dijadikan bulan-bulanan. Sebab mengandalkan kekuatan diri sendiri ini akan seperti agar-agar atau podeng, yang bisa tetap indah selama tak ada tangan yang menyentuhnya.

Hasil gambar untuk gambar agar-agar

Yer. 17:5Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN!

Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan dimakan oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatan dunia, seperti orang yang main-main dengan hukum, main gugat-menggugat, tuntut-menuntut, lapor-melaporkan, orang yang mengandalkan kekuatan banyak orang, seperti geng-geng, tawuran-tawuran, mengandalkan jabatan, kedudukan, kekuatan polisi dan tentara. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti akan dimakan habis oleh orang yang mengandalkan kekuatan duniawi. Contohnya pedagang-pedagang asongan yang disikat Satpol PP;

Hasil gambar untuk gambar pedagang asongan satpol pp


Sedangkan orang-orang yang mengandalkan kekuatan dunia akan dikalahkan oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatan perklenikan atau perdukunan. Dan sekarang inilah, zaman modern inilah kekuatan perdukunan itu sudah sangat merajalela dan menggenggam dunia. Dari acara televisi saja, ada acara "Dunia Lain", "Uya Kuya", "KISMIS", "Gentayangan", "Uji Nyali", "Pemburu Hantu", dan lain-lainnya. Dari kalangan selebritis baik lokal maupun yang internasional, kebanyakan dilatarbelakangi oleh dukun-dukun maupun ritual-ritual pemujaan setan. Dari kalangan pegawai negeri, polisi dan tentara, ilmu perdukunan diperlukan untuk kenaikan pangkat, kewibawaan, melihat pelaku kejahatan, membentengi diri dan melumpuhkan penjahat yang menggunakan ilmu-ilmu. Dari kalangan pengusaha, mulai dari pedagang bakso, soto, sate, toko-toko, warung-warung, mall-mall, hotel-hotel berbintang, pabrik-pabrik, mana ada yang polosan tanpa usaha perdukunan dan tumbal-tumbal? Calon-calon pemimpin yang berlaga di pemilihan umum maupun Pilkada, hingga yang pingin jadi lurah, siapa yang tidak menggunakan jasa perdukunan? Dari kalangan masyarakat, ada gendam, sihir, hipnotis, tuyul, tenung, susuk kecantikan, untuk memperkaya diri(pesugihan), untuk menaklukkan pacar, untuk jodoh, pengasihan, penglaris, ramalan nasib, dan lain-lainnya. Coba, siapa di antara tetangga di kampung anda yang tidak menggunakan kuasa perdukunan?

Hasil gambar untuk gambar dukun


Itulah kuasa yang tertinggi di kalangan manusia. Tanpa kuasa dukun kita akan seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Hanya ada SATU saja yang bisa mengalahkan dan menghancurkan kuasa dukun-dukun itu. Siapakah DIA?

1Timotius 6:14

Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri-Nya,
6:15yaitu saat yang akan ditentukan oleh Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan.
6:16Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorangpun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin.


Rabu, 23 Agustus 2017

3 PENGALAMAN DEJA VU - 2

Ketika masalah rumahtangga saya berada di persimpangan jalan; bisa ke kiri bisa ke kanan, bisa terus atau bisa buyar, saya berikan pilihan kepada istri: "Jika kamu masih mengharapkan saya, maka saya batalkan niat saya menjadi penginjil. Sebab dengan banyak anak tak mungkin cukup jika mengharapkan dari penginjilan. Tapi jika kamu sudah tak mengharapkan saya, maka saya akan terjun secara total ke penginjilan".

Apa yang ada di benak saya ketika itu? Saya sadar bahwa jika saya bersama istri, TUHAN akan cemburu. Saya mengecewakan TUHAN. Tapi jika saya bersama TUHAN, masakan orang Kristen itu tidak bertanggungjawab atas istri dan anak-anaknya? Karena saya bingung maka saya lemparkan itu kepada istri.

Kel. 20:5Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,

Istri berkali-kali memberikan jawaban menolak saya. Aneh! Tiba-tiba perasaan saya marah. Saya tersinggung. Harga diri saya sebagai laki-laki dilecehkan oleh penolakannya. Tapi mau marah secara ekspresi tak mungkin bisa saya lakukan, sebab itu jawaban dari pertanyaan saya sendiri. Akhirnya menggumpal dalam pikiran saya, membuat saya limbung, serba salah! Saya penasaran sekali!

Antara logika dengan perasaan berperang hebat, seperti buah simalakama, jika dimakan bapak mati, jika tidak dimakan ibu mati. Secara logika, ini adalah sebuah kesempatan emas untuk menjadi penginjil, untuk melayani TUHAN, sebab pikiran ini sudah penat, sudah lelah setiap hari bertengkar dengan istri. Dilanjutkan rumahtangga apakah terjamin takkan ribut lagi? Tak ada jaminan! Tapi sesungguhnya saya masih sangat mencintainya. Berat rasanya jika saya harus meninggalkan dia.

Jika istri saya menolak melanjutkan rumahtangga dengan saya, itu masih ada logikanya, sebab kita sama-sama sudah penat, sudah capek dengan pertengkaran yang tiada remnya. Tapi namanya ini menyangkut perasaan cinta, jelas saya ada rasa cemburu dengan penolakannya itu.

Seperti itulah perasaan saya di tahun-tahun pertama. Saya seperti seekor kambing yang dituntun gembala berjalan di padang gurun. Disepanjang jalan tak ada rumput; mau dibawa ke mana saya? Tak jelas! Tapi setelah di padang rumput hijau, barulah saya mengerti bahwa gembala saya adalah gembala yang baik

Mazmur 23:1

Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
23:2Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang;
23:3Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.
23:4Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.
23:5Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah.
23:6Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.

Jika orang bepergian, yang penting itu bukan "dari"-nya, tapi "sampai"-nya. Jika orang membangun rumah, yang penting itu bukan ketika masih berantakan karena sedang dibangun, tapi ketika rumah itu telah jadi. Jika lukisan, yang penting itu bukan ketika baru mulai melukis, tapi setelah lukisan itu jadi.

Masa lalu saya buruk, tak apa, asal masa kini saya adalah berkat, daripada masa lalu berkat tapi masa kininya kutuk, seperti yang dijalani oleh para koruptor. Di saat kedudukan di puncak, di saat kekayaan di puncak, di saat usia di puncak, tiba-tiba harus terbanting ke bawah. Lebih baik penjahat yang menjadi pendeta daripada pendeta yang menjadi penjahat.

Sebagai penginjil saya sudah memasuki perhentian(Sabat). Saya sudah mengerti artinya uang, kedudukan dan kehormatan. Karena itu saya sudah tak lagi mengejarnya. Saya sudah kaya sekalipun tak punya uang, sebab TUHAN lebih dari uang. Saya sudah berkedudukan yang tertinggi di antara manusia, sebab seorang penginjil adalah imamat yang rajani. Dan saya sudah sangat terhormat oleh sebab nama saya dikenal oleh Sang Khalik semesta alam.

Saya sudah menemukan damai sejahtera, di saat kebanyakan orang masih berusaha mencari-carinya di antara timbunan pekerjaan, di antara onggokan uang, di antara tumpukan popularitas. Saya adalah pelari yang sudah mendahului mencapai garis finish. Koq saya tahu kalau saya sudah mencapai garis finish? Perasaankah? Bukan, tapi Alkitab yang memberitahukan. Tapi masih ada satu syarat yang harus saya lengkapi, yaitu kesetiaan sampai mati.

Ibr. 3:14Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.

Hasil gambar untuk gambar pasangan yang sedang ngambek


2 TEGURAN SAYA DIPERHATIKAN ADVENT

Ada 2 teguran saya yang mendapatkan respon positif dari pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;

1. Gambar Yesus di dinding gereja Advent yang ada di kota Bojonegoro. Dalam hitungan minggu gambar itu sudah ditutupi dengan cat. Puji TUHAN.

2. Ketika saya hendak diperkarakan karena meng-copypastekan buku-buku Advent yang berhak patent, saya tantang: "Silahkan laporkan saya ke polisi, jika oleh sebab saya memberitakan Injil kamu anggap melanggar undang-undang". Lalu kepada pendeta Kuntaraf yang merupakan salah seorang direktur di General Conference Amerika Serikat, saya tegur masalah komersialisasikan buku-buku yang diperlukan untuk penginjilan, seperti buku: "Alfa dan Omega" yang dijual dengan harga Rp. 600.000,- waktu itu. "Jangan perjualbelikan buku-buku yang untuk penginjilan! Kamu akan pertanggungjawabkan harta keuntunganmu di akherat, kelak!"

Mat. 10:8Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

Oh, dalam hitungan bulan saya mendengar buku ke-8 dari "Alfa dan Omega" yang berjudul: "Kemenangan Akhir" dicetak sejuta eksemplar oleh seorang donatur dan dibagi-bagikan secara gratis. Namun sayangnya pihak gereja masih membebankan ongkos kirim Rp. 5.000,- perbuku. Saya protes lagi: "Mengapa gereja tidak ikhlas mengorbankan kekayaannya yang berbilyun-bilyun untuk menanggung ongkos kirim buku itu?" Dan tak berapa lama seseorang memberikan kabar: "Di gereja kami sudah digratiskan, bang".

Puji TUHAN.

Nah, anda mau buku Alfa dan Omega gratis? Silahkan download ini;

 ALFA & OMEGA – Ny. Ellen G. White

Boleh baca duluan yang "Kemenangan Akhir" - menarik sekali itu!

Hasil gambar untuk gambar buku alfa dan omega by. ellen g. white


Selasa, 22 Agustus 2017

3 PENGALAMAN DEJA VU

"Deja Vu" dari bahasa Perancis yang artinya "pernah dilihat". Saya mempunyai 3 pengalaman deja vu, yaitu suatu perasaan seolah-olah saya pernah ke tempat itu dan pernah melakukannya, yang ketika dicek oleh kesadaran dan nalar sehat itu tak mungkin atau mustahil sekali. Beberapa teori ilmiah telah mencoba menganalisa misteri deja vu tersebut, namun hingga kini masih menjadi perdebatan apakah itu ilmiah atau supranatural. Hanya saja saya tertolong bahwa kasus itu dialami banyak orang dan telah mempunyai istilah ilmiahnya, sehingga saya tidak disebut berkata yang mengada-ada dengan 3 pengalaman yang tak masuk akal itu. Dan yang menyebutkan itu namanya deja vu adalah murid saya, setelah 14 tahun saya mempertanyakan dalam hati: "kapan saya pernah ke sini dan kapan saya pernah melakukan ini?"

Rumah tangga saya berantakan tahun 2004, lalu saya menjadi penginjil seperti sekarang ini, maka orangpun berkata bahwa saya menjadi penginjil karena stress, karena rumahtangga saya berantakan. Maaf, itu dugaan yang sangat keliru dan sangat terbalik. Justru rumahtangga saya yang berantakan itulah yang menguatkan rencana saya menjadi penginjil. Artinya, rencana menjadi penginjil itu sudah ada beberapa tahun sebelum rumahtangga saya berantakan.

Tahun 1998 saya dibaptis di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Surabaya. Di waktu itu hubungan saya dengan istri baik-baik saja, sedangkan bisnis saya juga lancar-lancar saja. Saya berteman dekat dengan seorang Advent yang ahli nubuatan bernama: Jimmy Senduk. Saya diberinya buku-buku nubuatan tulisan Ny. Ellen G. White, yang antara lainnya adalah Alfa dan Omega, yang terdiri dari 8 buku. Buku ke-8: "Kemenangan Akhir" saya baca sampai 2 kali, dan itulah yang menggelorakan jiwa saya untuk menanggalkan keduniawian dan berencana menjadi penginjil secara totalitas. Isi buku itu membuat saya gelisah, tidak tenteram dengan kehidupan keduniawian yang sedang saya jalani ketika itu. Kehidupan keduniawian ini saya pikir hanyalah perjalanan di lapangan neraka. Saya sudah tak tertarik dengan keduniawian. Nafsu berdagang menjadi lesu sehingga itulah yang menyebabkan saya bangkrut. Maaf, baru kali inilah saya menyatakan yang sejujurnya penyebab kebangkrutan saya adalah hilangnya semangat kerja saya.

Tahun 1999 saya utarakan rancangan saya menjadi penginjil totalitas tersebut kepada Jimmy Senduk. Jimmy Senduk mendukung, tidak melarang sedikitpun. Cuma saya disarankan mencari pengalaman lebih dahulu melalui program gereja: TSPM - Tenaga Sukarela Pengembangan Masyarakat, yaitu sebuah metode penginjilan terselubung melalui program-program kemasyarakatan. Honorariumnya hanya Rp. 250.000,- sebulan. Mana cukup? Untuk hidup sendiri saja tak mungkin cukup. Hidup tanpa rokok 2 bungkus seharipun tak mungkin cukup. Lebih-lebih untuk menghidupi keluarga. Gila?! Tapi saya mata gelap, saya masuki saja itu setelah ada persetujuan dari istri. Sebab kebetulan waktu itu istri saya ada bisnis, sehingga itulah yang saya harapkan untuk menghidupi anak-anak.

Tahun 2000 - 2002 saya ditugaskan di kota Ponorogo, Jawa Timur. Ketika hendak membuka pintu gereja yang sekaligus tempat tinggal saya, hati saya berdebar-debar. "Saya pernah ke sini dan saya paham sekali dengan ruang-ruangnya", kata saya dalam hati. Tapi kapan? Saya mencoba mengingat-ingatnya, tapi jawabannya selalu: "Tak mungkin" - mustahil!

Tahun 2002 - 2003 saya dipindahkan ke Ngawi, Jawa Timur juga. Di sini juga terbersit ingatan: "Saya pernah ke sini dan hafal dengan ruang-ruangnya". Tapi kapan? Ngapain saya ke sini?

Tahun 2004 rumahtangga saya berantakan. Istri menuntut cerai. Maka dengan hati gundah gulana dan hancur lebur berantakan, dalam keputusasaan saya terpaksa memasuki rancangan saya semula, yaitu menjadi penginjil totalitas.

Menjadi penginjil totalitas seperti ini hati saya girang seperti orang tercapai cita-citanya. Tapi yang saya gugat pada kehidupan ini adalah mengapa saya harus berantakan dari istri dan anak-anak? Jelas saya protes itu! Mau saya adalah kedua-duanya jalan, ya rumahtangga, ya penginjil, tidak sebatangkara seperti sekarang ini. Tapi rancangan saya bukanlah rancangan TUHAN. Kini saya mengerti bahwa TUHAN lepas tangan membiarkan saya dibinasakan oleh iblis seperti Ayub. Sebab suatu peristiwa takkan terjadi tanpa seijinNYA.

Jadi, TUHAN biarkan saya dimakan iblis supaya hancur jasmani saya, barulah dari debu TUHAN membentuk saya menjadi ciptaan yang baru. Sebab tidak mungkin duniawi dibersamakan dengan rohani.

Kol. 3:5Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala,

Gal. 6:15Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.

Yak. 4:4Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.

"Tanggalkan kasutmu, sebab tempat kamu berdiri itu kudus"

Kel. 3:5Lalu Ia berfirman: "Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus."

Dan manakala saya memasuki kehidupan pengembaraan ini, kembali untuk ketiga kalinya saya dikejutkan bahwa saya sudah tidak asing dengan kehidupan seperti ini. Kehidupan ini adalah sudah biasa, tak ada yang aneh. Karena itu saya enjoy saja. TAPI KAPAN SAYA PERNAH SEPERTI INI?

Semua pengalaman itu di tahun 2014 saya ceritakan kepada murid-murid saya, dan salah seorang murid nyeletuk: "Itu namanya deja vu, pak guru". Oh, ada namanya? Ada istilah ilmiahnya? Banyak orang yang mengalaminya? Berarti saya tidak bohong, donk! Berarti saya bukan mengada-ada. Dan dunia ilmiah masih belum bisa menjelaskan secara ilmiah hal itu. Itu bagus bagi saya, memberikan legitimasi bagi kehidupan saya yang sekarang ini, bahwa semua ini adalah JALAN TUHAN, bukan jalan saya sendiri;

Yl. 2:28"Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.

Nubuatan nabi Yoel itu dijadikan dasar oleh rasul Petrus;

Kis. 2:17Akan terjadi pada hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah--bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.

Nah, jika semua ini adalah JALAN TUHAN, bagaimana orang seperti saya bisa menolaknya? Dan bagaimana kamu hendak menolak keadaan saya? Bukankah sama dengan kamu menolak TUHAN?

Galatia 1:15

Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya,
1:16berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaatpun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia;

Déjà vu

https://id.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu

Déjà vu, (Speakerlink-new.svgaku/ˌsʒɑː ˈv/; Perancis pronunciation: [de.ʒa.vy])  dari bahasa Perancis, secara harfiah "pernah dilihat", adalah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami sudah pernah dialami di masa lalu.[1][2][3][4] Déjà vu adalah suatu perasaan telah mengetahui dan déjà vécu (perasaan "pernah hidup melalui" sesuatu)[5] adalah sebuah perasaan mengingat kembali.[6]
Pendekatan ilmiah menolak penjelasan bahwa déjà vu adalah "prekognisi" atau "ramalan". Pendekatan ilmiah menjelaskan bahwa déjà vu adalah anomali ingatan, yang membuat kesan berbeda bahwa suatu pengalaman "diingat kembali".[7][8] Penjelasan ini didukung oleh fakta bahwa arti dari "mengingat" pada waktu itu sangat kuat dalam banyak kasus, tetapi keadaan pengalaman "sebelumnya" (kapan, di mana, dan bagaimana pengalaman sebelumnya terjadi) tidak pasti atau diyakini tidak mungkin. Dua jenis déjà vu yang diperkirakan ada adalah jenis patologis dari déjà vu yang biasanya berhubungan dengan epilepsi dan non-patologis yang merupakan sebuah karakteristik dari orang yang sehat dan fenomena psikologis.[9][10][11][12]
Sebuah survei tahun 2004 menyebutkan bahwa sekitar dua pertiga populasi pernah mengalami déjà vu.[13] Studi lain menguatkan bahwa déjà vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh individu-individu yang sehat, dengan antara 31% dan 96% individu melaporkan pernah mengalaminya. Pengalaman déjà vu yang terjadi berkepanjangan atau sering (merupakan hal yang tidak umum), atau berhubungan dengan gejala lain, seperti halusinasi, mungkin menjadi indikator penyakit neurologis atau psikiatris.[14]

Hubungan dengan gangguan

Peneliti-peneliti awal mencoba membangun hubungan antara déjà vu dan gangguan mental, seperti kecemasan, gangguan kepribadian terpecah, dan skizofrenia, tetapi mereka gagal menemukan korelasi penilaian diagnosis.[15] Tidak terlihat hubungan istimewa antara déjà vu dan skizofrenia.[16][17]
Patologis terkuat terkait dengan déjà vu adalah epilepsi lobus temporal.[18][19][20][21][22][23] Korelasi ini menyebabkan para peneliti berspekulasi bahwa pengalaman déjà vu mungkin adalah sebuah anomali neurologik terkait dengan luahan listrik yang tidak wajar dalam otak. Kebanyakan orang mengalami kejadian-kejadian epileptik ringan (non-patologi) secara teratur (e.g. suatu sentakan hipnagogik, sentakan tiba-tiba yang sering, tetapi tidak selalu, terjadi sesaat sebelum tertidur), sehingga diduga kelainan neurologis (ringan) yang serupa terjadi saat mengalami déjà vu, menyebabkan sensasi ingatan yang keliru. Para ilmuwan bahkan telah meneliti genetika saat mempelajari déjà vu. Meskipun saat ini tidak ada gen yang terkait dengan déjà vu, gen LGII pada kromosom 10 sedang diteliti lebih lanjut yang mungkin ada hubungannya. Beberapa bentuk tertentu dari gen berhubungan dengan epilepsi ringan, meskipun tidak pasti, déjà vu terjadi cukup sering selama kejang, sehingga para peneliti memiliki alasan untuk mencurigai adanya keterkaitan.[24]
Sebuah studi tahun 2008 menyatakan bahwa pengalaman déjà vu tidak diyakini sebagai pengalaman disosiatif patologis.[25]

Misteri Dejavu, ini 7 Fakta tentang Dejavu

http://www.terseram.com/2016/12/misteri-dejavu-ini-7-fakta-tentang.html


Terseram.com- Dejavu adalah fenomena batin yang dialami seseorang. Di mana orang akan mendadak merasa ingat akan suatu hal, tempat, dan kejadian, padahal belum pernah mengalami kejadian tersebut.
Dejavu erat kaitannya dengan mindpower dalam menyimpan memori jangka panjang. Orang yang sering mengalami Dejavu biasanya memang tergolong orang yang memiliki daya ingat tinggi. Mereka bisa mengingat berbagai hal secara sangat detail. Hingga hal-hal remeh temeh misalnya seperti warna baju orang yang melintas di didekatnya saja sampai hafal.
Namun, fenomena Dejavu pada hakikatnya tergolong jenis pengalaman supranatural yang ajaib. Dejavu juga mengindikasikan tentang adanya kekuatan batin luar biasa yang terpendam di dalam diri manusia. Kekuatan ini adalah sebuah kekuatan untuk merekam kejadian-kejadian yang pernah dialami seseorang pada kehidupan pastlife, nya. Sebuah kehidupan di mana seseorang dulunya pernah alami reinkarnasi.
Mengapa Dejavu dekat dengan reinkarnasi? Karena apa yang membuat seseorang merasa pernah mengalami kejadian serupa atau pernah melihat realitas serupa adalah fakta bahwa di masa lalu, orang itu memang pernah mendapatkan pengalaman macam itu. Di pastlifenya memang pernah alami
 Di masa sebelum dirinya reinkarnasi pernah mengalami.
Berikut adalah 7 fakta tentang Dejavu:
1. Dejavu adalah salah satu fenomena supranatural yang menyangkut dengan daya ingat manusia akan hal-hal detail dalam kehidupannya. Baik kehidupan sekarang atau masa lalu (pastlife).
2. Orang yang mengalami Dejavu akan merasa dirinya pernah mendapatkan pengalaman hidup serupa. Ia merasa mendapatkan 2 kali bahkan lebih kejadian yang sama.
3. Dejavu biasanya meliputi dejavu terhadap realitas ruang dan waktu. Dejavu ini biasanya menyangkut segala hal pada dimensi ruang dan waktu.
4. Orang yang mengalami Dejavu Biasanya terkejut dan muncul rasa takut. Seolah dia akan bisa menebak hal-hal yang bakal terjadi.
5. Meski tergolong kemampuan spiritual, Dejavu sebetulnya bisa dialami oleh semua orang tanpa memandang dia siapa.
6. Dejavu bisa menjadi alat bantu dalam mengambil sikap. Dejavu membuat seseorang menjadi lebih jeli melihat hukum deterministik dan kausalitas alam.
7. Ketika seseorang mengalami Dejavu, maka jiwanya sedang dalam kondisi terbuka. Dejavu seakan menjadi tanda dari aktivitas batin. Semakin sering Dejavu, maka semakin tajamlah firasat batin seseorang.


Senin, 21 Agustus 2017

ZAMAN EDAN MEMBUTUHKAN ORANG EDAN

Disaat kita mendapati dunia ini semakin hari semakin sinting, atau kesintingan yang semakin meningkat, di mana sesuatu yang dianggap salah telah dianggap sebagai kebenaran - suatu dunia yang semakin merosot. Anda perlu tahu bahwa anda yang mendiamkan saja kejadian-kejadian tidak benar itu berlalu di depan mata anda, itu sama halnya dengan sampah yang terbawa arus sungai atau rem yang blong. Anda jangan merasa benar ketika anda berada di antara kumpulan orang yang salah, oleh sebab anda merasa minder, merasa tak pantas, merasa kurang mumpuni, takut salah, takut diolok-olok orang, takut dimusuhi, takut menyinggung perasaan orang, takut menyakiti hati orang, takut menimbulkan gejolak, takut menimbulkan permusuhan, takut menimbulkan peperangan, sungkan, dan lain-lainnya.

Hal-hal yang menyangkut kebanyakan orang itu adalah hal-hal yang umum, biasa, dan normal. Anda adalah orang yang normal bilamana serupa dengan orang-orang yang ada di sekitar anda. Tak ada yang aneh, tak ada yang menonjol, tak ada yang ganjil dengan diri anda. Biasa-biasa saja.

Tapi manakala tiba-tiba anda melihat saya berpenampilan nyentrik, berkacamata hitam, telinga ditindik, lengan ditato, tidak sebagaimana saya biasanya, maka itu adalah pemandangan yang tidak lazim dan anda pasti berpikir saya telah gila.

Hasil gambar untuk gambar orang nyentrik


Jika saya seperti itu artinya saya berani beda, berani diolok-olok, dan berani dianggap stress.Yakinlah bahwa tak berapa lama pasti ada orang-orang yang akan mengikuti tingkah saya itu sehingga akan menjadi suatu trend. Jika kelak ada banyak pengikutnya dan bisa menjadi trend, ingatlah bahwa saya adalah pelopornya dan saya adalah orang yang sukses dalam gebrakan saya itu. Saya adalah pahlawan!

Pada saat penampilan seperti itu sudah menjadi trend itu artinya sudah menjadi kebiasaan, menjadi umum, menjadi normal. Bukan barang baru, bukan keanehan lagi. Malah kalau saya akhiri penampilan nyentrik itu dan kembali seperti dulu lagi, saya akan kembali dianggap sinting lagi. Ada apa pak Rudy koq berubah seperti ini? Aneh lagi.

Tapi itu tentang penampilan saja, sedangkan yang ingin saya bicarakan adalah tentang ajaran. Siapakah yang berani tampil seperti Lia Aminuddin, yang kelak menjadi perkumpulan Lia Eden, yang berani mengaku ketemu dengan malaikat Jibril dan berani menerima stempel "sesat" dari Majelis Ulama Indonesia? Siapakah yang berani seperti Mirza Ghulam Ahmad, yang kelak dikenal sebagai Islam Ahmadiyyah, yang berhasil mengumpulkan banyak pengikut, berani dicap sesat dan berani dimusuhi oleh Islam-islam lainnya karena mengaku sebagai Al Masih atau Imam Mahdi?

Siapakah yang berani seperti nabi Elia yang seorang diri menentang 850 nabi palsu? Siapakah yang berani seperti nabi Yohanes Pembaptis yang mengata-ngatai para ulama Yahudi sebagai ular beludak? Siapakah yang berani seperti ELOHIM YESHUA yang mengutuk para pemimpin agama Yahudi sampai DiriNYA disalibkan? Siapakah yang berani seperti rasul Petrus yang menentang larangan pemerintah Romawi memberitakan Injil? Siapakah yang berani seperti rasul Paulus, Martin Luther, dan lain-lainnya yang menentang arus dan penguasa?

ELOHIM YESHUA meninggalkan rumahNYA, berjalan menyusuri desa demi desa dan kota demi kota;

Mat. 9:35Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.

ELOHIM YESHUA meneguhkan pengajaranNYA dengan mujizat-mujizat;

Mat. 4:24Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan dibawalah kepada-Nya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka.

Maka berbondong-bondong orang mengikutiNYA;

Mat. 4:25Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.

Bisa mengumpulkan banyak orang namun tak bisa memberi mereka makanan;

Mat. 15:32Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: "Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan."

Wajarlah kalau adik-adikNYA menganggapNYA tidak waras;

Mrk. 3:21Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi.

Wajarlah kalau adik-adikNYA menganggapNYA mencari popularitas;

Yohanes
7:3Maka kata saudara-saudara Yesus kepada-Nya: "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan.
7:4Sebab tidak seorangpun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau Engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah diri-Mu kepada dunia."


Wajarlah kalau adik-adikNYA tidak percaya padaNYA;

Yoh. 7:5Sebab saudara-saudara-Nya sendiripun tidak percaya kepada-Nya.

Wajarlah kalau para tetanggaNYA tak percaya padaNYA;

Mat. 13:55Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibu-Nya bernama Maria dan saudara-saudara-Nya: Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas?

Di saat semua orang kawin-mawin, ELOHIM YESHUA tidak kawin. Di saat semua orang kredit rumah KPR-BTN, ELOHIM YESHUA memilih meninggalkan rumahNYA dan tidur di bukit;

Mat. 8:20Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya."

Luk. 21:37Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun.

Di saat semua orang ke sana ke mari mencari pekerjaan, ELOHIM YESHUA memilih bekerja untuk kemuliaan BAPANYA;

Yoh. 6:27Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya."

Di saat semua orang sibuk mencari uang dan mengumpulkan kekayaan, ELOHIM YESHUA katakan: "Apa gunanya?"

Mat. 16:26Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?

Di saat Abraham hidup tenteram dan damai bersama sanak keluarganya di Mesopotamia, tiba-tiba Abraham tinggalkan sanak keluarganya itu. Di saat semua orang menyayangi dan memanjakan anaknya, Abraham justru hendak menyembelih anak kesayangannya.

Jadi, kalau anda kawin, bekerja, mengumpulkan harta, membeli rumah, membeli mobil, menambah istri simpanan, rajin berselingkuh, berpenampilan necis, dan lain-lainnya, maka itu artinya anda normal. Jika saya seperti itu maka saya sama normalnya dengan anda, dan dunia tidak heboh oleh saya. Tapi, biarlah saya memilih jalan yang berbeda ini sekalipun bukan sesuatu yang wajar. Tentang kebenarannya, 'kan Alkitab kebenarannya?!

Jumat, 18 Agustus 2017

PAHLAWAN KESIANGAN

Lomba Panjat Pinang, Seorang Warga di Bandung Tewas Terjatuh

https://news.detik.com/jawabarat/3603990/lomba-panjat-pinang-seorang-warga-di-bandung-tewas-terjatuh

Bandung - Perlombaan memperingati perayaan HUT RI ke-72 di Kota Bandung berujung maut. Seorang warga bernama Icim tewas terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang di Lapangan Voli Jalan Merkuri Utara, Kota Bandung, Jabar, Kamis (17/8/2017) sekitar pukul 16.30 WIB. 

"Korban meninggal dunia setelah mengalami patah leher," ujar Kasubbag Humas Polrestabes Bandung Kompol Reny Marthaliana via pesan singkat.

Reny menuturkan peristiwa itu berawal saat Icim mengikuti lomba panjat pinang di wilayahnya. Saat itu, korban sudah sampai dibagian atas.

"Tetapi ketika korban sudah sampai di atas dan mengambil hadiah, tiba-tiba batang pinangnya patah dari sambungan," tutur Reny.

Akibat batang pinang patah, korban langsung terjatuh dari ketinggian 7 meter. "Leher korban patah. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Al-Islam," kata dia. 
(avi/avi)


Bukan Kegembiraan, 4 Lomba Agustusan Ini Justru Berakhir dengan Tragedi


http://www.boombastis.com/tragedi-lomba-agustusan/117893

Tiap tahunnya, masing-masing daerah di Indonesia punya cara yang sama untuk memperingati hari kemerdekaan dengan mengadakan beragam lomba Agustusan. Selain keceriaan, adanya lomba tersebut juga bisa mempererat tali silaturahmi antar tetangga. Tak heran jika hampir semua warga akan turut serta memeriahkannya, entah itu partisipasi sebagai peserta ataupun jadi penonton saja.
Dari banyaknya keceriaan momen lomba, sepertinya ada beberapa hal yang kita lupakan yaitu keamanan. Ya, kurangnya faktor keamanan dan penjagaan justru berakhir dengan jatuhnya korban di beberapa daerah. Sebagai pengingat saja, inilah 4 kasus lomba Agustusan yang berakhir dengan tragedi.

Ikut lomba balap karung, pria ini tiba-tiba jatuh bersimbah darah

Suasana meriahnya lomba Agustusan juga terasa di lapangan voli RT 06 Desa Hayaping Kecamatan Awang, Kabupaten Bintaro Timur, Kalimantan Tengah. Namun, keceriaan lomba balap karung tersebut tiba-tiba menjadi mengerikan saat salah seorang peserta, Sahrian tiba-tiba ambruk bersimbah darah. Ternyata, robohnya Sahrian disebabkan oleh  JN yang menusuknya dari belakang. Mengetahui itu, warga pun kocar-kacir.
Korban tewas di tengah lomba balap karung [image source]
Korban yang selama ini dikenal ramah tersebut langsung tewas sesaat setelah roboh bersimbah darah di depan ratusan warga yang menyaksikan. Menurut para saksi, sebelum terjadi insiden tersebut memang terlihat pelaku dan korban sedang berbicara namun tak diketahui pasti materinya. Hingga tak lama kemudian, pelaku pulang dan kembali dengan membawa pisau dan ditusukkan pada korban.

Nonton adu gebuk bantal, dua siswi SD tewas tenggelam

Merayakan hari kemerdekaan dengan pelbagai lomba memang sudah jadi tradisi. Ada banyak ragam pilihan, mulai makan kerupuk, panjat pinang hingga gebuk bantal. Demikian juga dengan warga Sidorejo Kecamatan Pakal, Surabaya. Pada 17 Agustus 2016 lalu, warga juga tengah bergembira merayakan kemerdekaan dengan mengadakan lomba gebuk bantal di Telaga Hutan. Demikian juga dengan Selly dan Mila yang saat itu tak mau ketinggalan menyaksikan lomba di telaga sedalam 2 meter buatan pemkot tersebut.
Ilustrasi bocah yang tenggelam saat nonton gebuk bantal [image source]
Namun nahas, ketika asyik menonton, tiba-tiba saja Mila terpeleset dan jatuh ke telaga. Mengetahui itu, Selly berusaha menolong. Namun sayang, kedua bocah 12 tahun tersebut sama-sama tidak bisa berenang. Warga sudah berusaha menolong, namun nyawa kedua gadis cilik tersebut tak bisa diselamatkan. Telaga dengan kedalaman 2 meter memang terlalu berbahaya untuk anak-anak. Seandainya dalam lomba tersebut ada yang bertugas mengawasi dan melakukan penjagaan, mungkin jatuhnya korban masih bisa dicegah.

Meninggal usai lomba sepak bola

Lomba sepak bola juga jadi salah satu yang paling diminati, termasuk di Dusun Temon, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak. Diduga pria yang berprofesi sebagai satpam swalayan tersebut tewas karena serangan jantung. Sebelumnya, para tetangga juga sudah menasihati agar Agus tidak usah ikut bertanding karena riwayat penyakit jantung. Namun, korban mengindahkan peringatan tersebut.
Ilustrasi tewas sesaat setelah lomba sepak bola [image source]
Ia tetap ikut bermain dengan semangat. Namun, setelah pertandingan berakhir, tiba-tiba saja Agus terduduk, berkeringat pingsan. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha menolong dengan melarikan korban ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa Agus tak bisa diselamatkan. Dari hasil visum, memang tidak ditemukan luka apapun di tubuh korban.
Itulah empat lomba Agustusan yang berakhir dengan tragedi. Dari beberapa insiden di atas, semoga bisa jadi pembelajaran bagi kita untuk lebih bijak dalam merayakan kemerdekaan. Lomba Agustusan harusnya untuk menyalurkan kegembiraan. Jadi, untuk kedepannya mungkin tiap lomba di daerah perlu didampingi petugas keamanan dan medis yang berjaga.

APA YANG DIGEMBIRAKAN DARI HIDUP YANG SEMAKIN SUSAH BEGINI?