Kamis, 31 Agustus 2017

SAYA TELAH MELIHAT BINTANGNYA

Setiap petani yang menanam pasti mengharapkan hasil buahnya dan setiap orang yang berumahtangga pasti mengharapkan anaknya. Demikian juga dengan saya sebagai penginjil pasti mengharapkan buah dari penginjilan saya. Namun setelah dari tahun 2008 hingga 14 Juli 2014 ketika saya mengakhiri penginjilan saya melalui Yahoogroups.com, saya terpaksa harus menutupnya dengan doa permohonan supaya pemberitaan itu menghasilkan buah, yaitu sebuah jemaat yang Alkitabiah;

Lukas
1:16ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka,
1:17dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya."

Dari tahun 2014 hingga sekarang hal itu merupakan doa syafaat saya setiap hari. Kapankah di dunia ini akan lahir orang-orang yang disebut anak-anak ELOHIM YAHWEH, orang-orang yang disebut orang-orang kudus dan umat pilihan?

Rm. 8:16Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.

Rm. 15:25Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus.

Kol. 3:12Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran.

Yaitu orang-orang yang telah melepaskan segala keduniawiannya;

Kol. 3:5Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala,

Yang tidak lagi bernafsu memburu uang hingga menumpuknya, yang tidak lagi bernafsu memburu kedudukan hingga menimbulkan kesombongan dan kecongkakannya, yang tidak lagi bernafsu memburu rumah dan mobil hingga melalaikan kewajiban sosialnya, yang tidak lagi memikirkan kesenangan dirinya sendiri hingga melupakan sesamanya, yang tidak lagi bernafsu memuliakan dirinya sendiri melainkan mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan ELOHIM YAHWEH? Kapankah jemaat Alkitabiah itu akan lahir?

ELOHIM YESHUA ha MASHIA sedih mendapati DiriNYA disalibkan bersama-sama dengan dua penjahat, bukan bersama dengan keduabelas muridNYA. Di mana para murid yang duabelas itu? Lebih sedih lagi ketika rasul Petrus sampai tiga kali bersumpah tidak mengenalNYA;

Matius 26:73 Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata: "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu."
26:74 Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah: "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam.
26:75 Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya: "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali." Lalu ia pergi ke luar dan menangis dengan sedihnya.

Nabi Elia juga sedih ketika mendapati dari antara ribuan orang Israel yang menyaksikan kemenangannya melawan 850 nabi Baal tak ada seorangpun yang mengikutinya;

1Raja-raja
19:10Jawabnya: "Aku bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku."

Tapi ELOHIM YAHWEH menjawab nabi Elia;

1Raja-raja
19:18Tetapi Aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia."

Tidak! Nabi Elia tidak sendirian. ELOHIM YAHWEH masih mempunyai 7.000 orang yang layak disebut sebagai orang-orang kudus atau umat pilihan, yaitu mereka yang tidak mempersekutukan TUHAN dengan Mamon; ya TUHAN, ya Uang;

Mat. 6:24 Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon."

Bukan ribuan orang yang di gunung Karmel itu. Bukan para murid ELOHIM YESHUA dari rombongan yang pertama, yang duabelas itu. ELOHIM YAHWEH tampaknya tak berkenan dengan buah-buah sulung, buah-buah yang pertama. Tapi sisanyalah yang akan dipilihNYA;

Mat. 19:30 Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."

Rm. 9:27 Dan Yesaya berseru tentang Israel: "Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan.

Sebab yang pertama itu hanyalah permukaan, seperti kulit durian bukanlah buah durian. Kulit-kulit harus dibuang. Orang-orang yang setengah hati tak mungkin berkenan di hati ELOHIM YAHWEH;

Mat. 15:8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.

Setelah sekian lama saya berdoa syafaat, sama seperti para Majus yang telah menempuh perjalanan berkilo-kilometer, akhirnya para Majus itu melihat bintangnya;

Matius 2:1 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem
2:2 dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia."

Bintangnya di Timur, di Jawa Timur! Jika para Majus bertanya pada raja Herodes, saya bertanya pada pak Sonny Saragih di Surabaya.

Matius 2:4 Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
2:5 Mereka berkata kepadanya: "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi:

Kata pak Sonny: "Di Jombang, di tanah Jawa Timur". Di sanalah kamu bisa mendirikan sebuah komunitas sebagaimana yang ada tertulis dalam Alkitab;

Kisah 2:40 Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya: "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini."
2:41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.
2:42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
2:43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
2:44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama,
2:45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
2:46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,
2:47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.

1. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini;

Maukah anda disendirikan dari masyarakat duniawi yang jahat ini?

2. Menerima ajaran Alkitab dan dibaptiskan dalam kebenaran.

3. Selalu berkumpul;

Selalu bersama-sama, tidak terpisah-pisah.

4. Menghilangkan gap kaya-miskin;

Tak ada pameran mobil, tak ada pameran pakaian dan tak ada pameran perhiasan.

5. Menjual harta bendanya;

Datang kepada ELOHIM YESHUA sebagai orang yang mati, yang tak membawa apa-apa;

Mat. 19:29 Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.

Rumah ditinggalkan. Jika bisa dijual, dijual. Jika masih dihuni istri dan anak-anak, serahkanlah harta itu kepada mereka. Jika istri dan anak-anak ada yang mau diajak berkumpul bersama orang-orang kudus, ajaklah. Jika tidak mau tinggalkanlah mereka;

Mat. 8:22 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka."

Biarlah orang-orang duniawi diurus oleh orang-orang duniawi. Tapi kamu, TUHAN memanggil dan memilihmu.

6. Jika punya harta serahkanlah ke kumpulan untuk makan bersama-sama.

Di kumpulan orang-orang kudus kita memberitakan Injil dan berdoa. Kita tidak perlu pusing memikirkan masalah keuangan lagi. TUHAN akan mengirimkan orang-orang baru yang akan menjual hartanya untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Masalah kebutuhan dasar kita adalah pekerjaan TUHAN, bukan pekerjaan kita. Takkan ada seorangpun yang akan kekurangan sesuatu.

>> 40 tahun bangsa Israel di padang gurun dipelihara TUHAN, dikasih roti dari sorga, dikirimkan daging burung puyuh dan diberi minum dari bebatuan. Tak ada orang Israel yang membuka toko atau warung. Tak ada orang Israel yang bekerja di PT. Maspion. Tak ada orang Israel yang sampai mengantri menjadi pegawai negeri sipil. Tak ada orang Israel yang menerima Kartu Sehat, Kartu Pintar maupun Kartu Miskin. Tak ada orang Israel yang menyimpan kartu kredit maupun SIM-C.

>> Begitu pula dengan para murid ELOHIM YESHUA. Sekalipun pekerjaan mereka sebagai nelayan mereka tinggalkan, mereka tak kekurangan sesuatu apapun;

Matius 4:18 Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
4:19 Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia."
4:20 Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia.

Lukas 22:35 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Ketika Aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?"
22:36 Jawab mereka: "Suatupun tidak." 

Nabi Eliapun setelah mengalahkan 850 nabi-nabi Baal tak perlu harus melamar pekerjaan ke PT. First Travel, tapi TUHAN menyuruh janda di Sarfat untuk memeliharanya.

1Raj. 17:9 "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan."

7. Menjadi orang yang terpuji;

Mengapakah senang mempunyai gelar koruptor? Jika gajah saja mati meninggalkan gadingnya yang berharga, masakan kita mati meninggalkan nama tercela?

Kisah 4:33 Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
4:34 Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
4:35 dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.

Hasil gambar untuk gambar bintang


Tidak ada komentar: