Senin, 28 Agustus 2017

SIAPAKAH SESEMBAHAN MUHAMMAD?

Sekitar tahun 600 Sebelum Masehi, nabi Yesaya menubuatkan;

Yesaya
14:12"Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa!
14:15Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur.

Ada yang jatuh dari langit. Apakah itu? Sebuah bintang, yaitu dia yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jatuh ke mana? Ke dunia orang mati.

Sekitar tahun 30 Tarikh Masehi, ELOHIM YESHUA ha MASHIA menubuatkan hal yang sama;

Luk. 10:18 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit.

Apa yang dilihat ELOHIM YESHUA? Iblis, yaitu dia yang mengalahkan bangsa-bangsa, yang menyesatkan umat manusia. Digambarkan sebagai apakah? Seperti kilat, yang menurut nabi Yesaya adalah sebuah bintang.

Sekitar tahun 95 Tarikh Masehi, rasul Yohanes menubuatkan;

Wahyu 9:1 Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.
9:11 Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

Apa yang dilihat rasul Yohanes? Sebuah bintang, yaitu iblis. Jatuh ke mana? Ke jurang maut atau liang kubur menurut nabi Yesaya. Lebih dijelaskan lagi bahwa itu adalah seorang malaikat; malaikat jurang maut.

Tahun 611 Tarikh Masehi, ketika Muhammad menerima wahyu pertamanya di gua Hira, Siti Khadijah, istrinya melihat ada sebuah cahaya masuk ke dalam rumahnya. Dan Muhammad disebut sebagai "pembawa cahaya" Islam.

Hasil gambar untuk gambar bintang jatuh


Rupanya apa yang dilihat oleh nabi Yesaya, ELOHIM YESHUA dan rasul Yohanes, dilihat oleh Siti Khadijah masuk ke dalam rumahnya, yaitu mengenai kenabian Muhammad yang pewahyuannya dilayani oleh malaikat Jibril.

ELOHIM YESHUA menyebutkan secara terang-terangan bahwa yang jatuh dari langit seperti kilat itu adalah iblis. Sedangkan rasul Yohanes menggambarkan iblis sebagai naga tua;

Why. 12:9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

Warna naga itu disebutkan merah padam sebagaimana warna naga di klenteng-klenteng China;

Why. 12:3 Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.

Hasil gambar untuk gambar barongsai liang-liong


Muhammad disebut sebagai si pembawa cahaya, sedangkan orang Kristen mempunyai sebutan untuk kepala iblis adalah Lucifer, dari bahasa Latin; Lucis - cahaya, ferre - pembawa. Lucifer adalah pembawa cahaya. Cahaya siapakah yang dibawa? Muhammad adalah utusan ALLAH. Seperti apakah tulisan ALLAH dalam kaligrafi Arab?

Hasil gambar untuk gambar tulisan allah


Hasil gambar untuk gambar liang-liong

Apa yang anda lihat? Apakah anda melihat seperti sebuah tongkat dan seekor naga yang melingkar-lingkar, seperti mujizat nabi Musa yang pertama membuat tongkat menjadi ular?

Kel. 7:9 "Apabila Firaun berkata kepada kamu: Tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kaukatakan kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular."

Dan apakah kata nubuatan nabi Musa tentang kebangkitan seorang nabi yang seperti nabi Musa?

Ulangan 18:15 Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.

Siapakah nabi-nabi yang seperti nabi Musa, yaitu pendiri keagamaan?

>> Nabi Musa; mendirikan agama Yahudi(Taurat).

>> YESHUA ha MASHIA; mendirikan agama Kristen(Injil).

>> Nabi Muhammad; mendirikan agama Islam.

Nabi Musa memesankan supaya nabi itu perkataannya didengarkan. Tapi nabi Musa juga memberitahukan adanya nabi palsu;

Ulangan 18:20 Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.

Apa tanda nabi palsu itu? Nabi itu harus mati. Kaum Muslim secara tegas menyatakan bahwa nabi ISA tidak mengalami kematian, tapi mengakui kematian nabi Muhammad, dan itu ada makamnya di Mekkah.

Hasil gambar untuk gambar makam muhammad


Nabi palsu itu menyampaikan firman dari ALLAH yang lain(Ulangan 18:20), bukan dari ALLAH-nya bangsa Yahudi, tapi dari allahnya bangsa Arab;

QS. 2:62      “Sesungguhnya orang-orang MUKMIN, orang-orang Yahudi, orang-orang 
                     Nasrani dan orang-orang Shabi’in, siapa saja di antara mereka yang benar-
                      benar beriman kepada ALLAH, hari kemudian dan beramal saleh, mereka 
                     akan menerima pahala dari TUHAN mereka, tidak ada kekhawatiran 
                      terhadap mereka, tidak [pula] mereka bersedih hati.”

Al Qur'an menyebut ALLAH-nya bangsa Yahudi sebagai "TUHAN mereka", menyatakan perbedaan dari tuhannya kaum Muslim yang bernama: ALLAH.

Sengketa "Nama Tuhan" di Malaysia: Benarkah Allah Hanya Untuk Islam?

http://www.kompasiana.com/dewagilang98/sengketa-nama-tuhan-di-malaysia-benarkah-allah-hanya-untuk-islam_553018d56ea834b8258b4575

Kontroversi penggunaan kata "Allah" bagi non muslim di Malaysia kembali mencuat ke permukaan dan mendapat perhatian publik internasional. Bukan saja kalangan muslim Malaysia, tetapi juga berbagai pihak di dunia hingga ke Indonesia.

Sejatinya, polemik penggunaan kata "Allah" bagi non muslim di Malaysia bukan barang baru. Polemik itu telah ada sejak tahun 1980-an, dan mencuat ke permukaan ketika pada tahun 2008 seorang perempuan Kristen menggugat pemerintah Malaysia dengan alasan telah melanggar haknya atas kebebasan beragama. (Lihat Internasional Herald Tribune, 29/11/2008).

Ketika itu, Mahkamah Tinggi Malaysia, pada tanggal 31 Desember 2009, membuat keputusan yang membenarkan penggunaan kata "Allah", sebagai pengganti kata "Tuhan", bagi non muslim di Malaysia. Agaknya keputusan ini tidak memuaskan kaum muslim Malaysia, yang diwakili oleh pemerintah Malaysia. Mereka mengajukan banding ke peradilan yang lebih tinggi.

Kini, kontroversi yang menuai polemik berkepanjangan, dan juga berbalut kepentingan politik antara partai UMNO dan PAS, itu kembali mencuat ke permukaan pasca pengadilan banding Malaysia memperkuat keputusan pemerintah Malaysia yang melarang penggunaan kata "Allah" sebagai pengganti kata "Tuhan" bagi non muslim di Malaysia. Majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Apandi Ali, pada Senin (14/10/2013), memutuskan bahwa kata "Allah" bukan merupakan bagian integral dari iman dan praktik agama Kristen. (Lihat Kompas.com, 14/10/2013).

Itu sebabnya Alkitab ILT - Indonesia Literatur Terjemahan, tidak lagi menggunakan "ALLAH", melainkan kembali ke teks Alkitab aslinya yang menggunakan nama ALLAH Israel, yaitu: YHWH atau YAHWEH.

ALKITAB ILT PERJANJIAN LAMA

 
ALKITAB ILT PERJANJIAN BARU

Tidak ada komentar: