Rabu, 25 Juli 2018

MENGHITUNG TAHUN DAN KELAHIRAN YESHUA

Dari 3 agama besar, yaitu: Yahudi, Kristen dan Islam, kita mendapati ada 3 macam system penanggalan yang berbeda jumlah hari pertahunnya. Jumlah hari menurut Al Kitab yang saya sebut sebagai penanggalan Yahudi diapit oleh penanggalan Kristen dengan Islam. Penanggalan Islam atau Arab berdasarkan perputaran Bulan berjumlah 355 hari pertahunnya, penanggalan Al Kitab berdasarkan ketetapan TUHAN berjumlah 360 hari pertahunnya, sedangkan penanggalan Roma Katolik yang dicetuskan oleh Gregorius berdasarkan perputaran bumi mengedari matahari berjumlah 365 hari(saya bikin bulat).

Islam 355 hari - Al Kitab 360 hari - Katolik 365 hari. Islam berdasarkan Bulan, Al Kitab berdasarkan TUHAN, sedangkan Katolik berdasarkan Matahari. Mari kita perhatikan ringkasan ini:

>> BULAN - TUHAN - MATAHARI.

Islam dan Katolik menggenapi nubuatan nabi Musa:

Ul. 4:19dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan TUHAN, Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka,

Mereka menggunakan akal pikiran, menggunakan kepintaran mereka dalam menetapkan waktu-waktu, bukan menuruti ketetapan TUHAN. Sebab bila Katolik memakai dasar perputaran bumi mengedari matahari yang 365 hari itu, Islam masih bisa menyodorkan system bulan yang berjumlah 355 hari sebagai kebenaran yang lain. Tapi bila berpedoman pada otoritas atau ketetapan TUHAN, maka siapakah yang hendak membantahnya? Kuasa TUHAN bisa memveto atau menggugurkan segala kepintaran manusia.

TUHAN sebagai RAJA segala raja itu sama seperti raja atau presiden yang bekerja berdasarkan kuasa atau otoritasnya, bukan berdasarkan kepintarannya. Sepintar apapun seseorang akan dikalahkan oleh kekuasaan. Karena itu nggak ada gunanya kita menyombongkan kepintaran, sebab kepintaran selalu bisa dikalahkan oleh kekuasaan. Baik kepintaran maupun kebaikan tak bisa mengalahkan kekuasaan. Justru semuanya membutuhkan legalitas dari kekuasaan.

Di pengadilan seorang hakim berkuasa memenjarakan orang benar ataupun membebaskan orang bersalah. Karena itu sekalipun benar bahwa bumi mengedari matahari itu selama 365 hari, itu takkan berarti apa-apa bila ELOHIM YAHWEH menetapkan setahun itu 360 hari.

Ayb. 9:15Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah Dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku.

Di pekan penciptaan, di hari yang keempat ELOHIM YAHWEH menciptakan benda-benda penerang di langit, seperti; matahari, bulan dan bintang, dan FirmanNYA:

Kejadian 1:14Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun,

Difirmankan di situ yaitu untuk "menunjukkan masa-masa yang tetap", bukan berantakan seperti penanggalan Gregorius: Januari 31 hari, Februari 28 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, dan seterusnya.Alasan Kenapa Februari Cuma 28 dan 29 Hari
http://bloghakekatku.blogspot.com/2018/07/alasan-kenapa-februari-cuma-28-dan-29.html

Lalu bagaimana mengetahui dari Al Kitab bahwa setahun itu 360 hari? Firman yang secara langsung memang tidak ada. Tapi dari nubuatan-nubuatan itu bisa dihitung dengan mudah, yaitu nubuatan 3,5 masa yang dimulai dari kitab Daniel;

Daniel 7:25Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

Firman itu diulangi di kitab Wahyu:

Why. 12:14Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

1 masa = 1 tahun. 3,5 masa = 3,5 tahun. Berapa harikah 3,5 tahun itu? Di sini diterangkan:

Why. 11:3Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

Why. 12:6Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

3,5 tahun itu 1260 hari = 1260 hari : 3,5 tahun = 360 hari/tahun. Untuk mengecek kembali kita melihat dari perhitungan jumlah bulannya;

Why. 11:2Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya."

Why. 13:5Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya.

1260 hari : 42 bulan = 30 hari/bulan. Kesemua ayat itu berbicara tentang masa penganiayaan orang-orang Kristen oleh Roma Katolik selama 1260 tahun, yaitu mulai tahun 538 Tarikh Masehi sampai 1798 Tarikh Masehi.

Itulah ayat untuk penghitungan jumlah hari dalam satu tahun berdasarkan Al Kitab. Sekarang bagaimana menghitung tahun kelahiran YESHUA ha MASHIA? Itu dari nubuatan 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun nubuatan.

Daniel 8:11

Bahkan terhadap Panglima bala tentara itupun ia membesarkan dirinya, dan dari pada-Nya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempat-Nya yang kudus dirobohkannya.
8:12Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil.
8:13Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu: "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak?"
8:14Maka ia menjawab: "Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar."

Yang ditanyakan adalah sampai berapa lama kekudusan itu dinajiskan? Jawabannya: sampai lewat 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun. Seperti apa perinciannya?

Daniel 9:24

Tujuh puluh kali tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus.
9:25Maka ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada tujuh kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali tujuh masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan.
9:26Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.
9:27Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan; dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu."

Tujuh puluh kali tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus:

>>  untuk melenyapkan kefasikan

>>  untuk mengakhiri dosa

>>  untuk menghapuskan kesalahan

>>  untuk mendatangkan keadilan yang kekal
 
>> untuk menggenapkan penglihatan dan nabi

>> untuk mengurapi yang maha kudus

Siapakah yang mahakudus itu?

>> seorang yang diurapi, seorang raja


Ada 70 x 7 masa = 490 tahun untuk mengurapi YESHUA ha MASHIA. 490 tahun itu dimulai dari perintah pembangunan Bait Suci yang ke-2, sejak bangsa Israel dibuang ke Babilon. Mereka dibuang ke Babilon selama 70 tahun di zaman raja Babel Nebukadnezar. Selewat zaman Babel, kerajaan Madia-Persia yang memerintah dan bangsa Israel diijinkan pulang ke Palestina untuk membangun kota Yerusalem dan Bait Sucinya yang dihancurkan oleh tentara Babel.

Karena tidak semua orang Israel setuju membangun kembali Bait Suci, terjadilah pertentangan di antara mereka yang menghambat pembangunan itu, sehingga tercatat ada 3 raja Persia yang mengeluarkan surat perintah pembangunan itu; Koresh, Darius dan Artahsasta;

>> Koresh tahun 537 Sebelum Masehi.

>> Darius tahun 520 Sebelum Masehi.

>> Artahsasta tahun 457 Sebelum Masehi.

Ketiga raja itu dinyatakan sebagai melaksanakan perintah ELOHIM YAHWEH;

Ezra 6:14Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat nabi Hagai dan nabi Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan Artahsasta, raja-raja negeri Persia.

Tahun 457 Sebelum Masehi merupakan perintah yang terakhir yang dijadikan perhitungan awal nubuatan di atas. Sedangkan 70 x 7 atau 490 tahun itu perinciannya, sebagai berikut:

I. Ada 7 x 7 masa = 49 tahun lamanya untuk membangun kota Yerusalem dan Bait Suci hingga lengkap dengan tanah lapang dan paritnya. Tahun 457 Sebelum Masehi - 49 tahun menunjuk ke tahun 408 Sebelum Masehi.

II. Ada 62 x 7 masa = 434 tahun lamanya untuk sampai ke YESHUA ha MASHIA dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Tahun 408 Sebelum Masehi - 434 tahun menunjuk ke tahun 27 Tarikh Masehi. Jika YESHUA dibaptis ketika berumur 30 tahun, maka tahun kelahiranNYA adalah: 30 - 27 = sekitar tahun 4 Sebelum Masehi.

III. Ada 1 x 7 masa = 7 tahun lamanya KEKRISTENAN akan disingkirkan oleh bangsa Yahudi. Pada pertengahan 7 tahun yaitu 3,5 tahun dari tahun 27 Tarikh Masehi, tahun 31 Tarikh Masehi adalah YESHUA disalibkan sebagai GURU, lalu 3,5 tahun berikutnya menunjuk ke tahun 34 Tarikh Masehi ketika Stefanus dilempari batu sampai mati. Itulah murid pertama yang mengalami mati syahid. Dengan demikian selama 1 x 7 masa itu bangsa Yahudi telah menolak baik Guru maupun muridnya.

>> Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Penyaliban YESHUA menghentikan ritual korban-korban di Bait Suci yang ditandai dengan terbelahnya tabir Bait Suci dari atas sampai ke bawah;

Matius 27:50

Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.
27:51Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,

1Kor. 5:7Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.

Jadi, 70 x 7 masa atau 490 tahun itu dimulai dari tahun 457 Sebelum Masehi sampai ke kematian Stefanus tahun 34 Tarikh Masehi. Dari 2300 tahun - 490 tahun, tersisa 1810 tahun dengan perhitungannya dari tahun 34 Tarikh Masehi, maka itu akan menunjuk ke tahun 1844 Tarikh Masehi, menunjuk ke kelahiran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai satu-satunya gereja Kristen yang menguduskan hari Sabat - Sabtu, setelah sekian lama hari Sabat diselewengkan ke hari Minggu.

>> Nubuat 3,5 masa atau 42 bulan atau 1260 hari penganiayaan orang Kristen untuk bahan perhitungan jumlah hari dalam setahun.

>> Nubuat 2300 petang dan pagi pemulihan hari Sabat dengan YESHUA sebagai TUHAN-nya untuk menghitung tahun kelahiran, baptisan dan penyaliban YESHUA ha MASHIA, serta kelahiran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh secara Alkitabiahnya.

"Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." - Daniel 8:14. Kristen Sabat bisa berdiri secara resmi sejajar dengan gereja-gereja Minggu dengan YESHUA sebagai TUHAN-nya:

Ibrani 4:9Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah.

Mat. 12:8Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

Luk. 4:16Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.

Umat YAHWEH berhari Sabat, Bertuhan YESHUA dan berdasarkan Al Kitab.

Hasil gambar untuk gambar kelahiran yesus

Alasan Kenapa Februari Cuma 28 dan 29 Hari

http://sengedan.blogspot.com/2017/02/alasan-kenapa-februari-28-29-hari.html

Hari ini adalah tanggal 28 Februari, yang merupakan akhir tanggal dari bulan ini, bicara soal tanggal di bulan februari, sebagian dari kalian pasti belum tahu kenapa tanggal di bulan februari kok jumlahnya paing sedikit?
Mungkin ini adalah pelajaran untuk sekolah dasar, tapi saya yakin juga beberapa dari kalian ada lupa, bahkan mungkin juga tidak tahu (?)

Alasan kenapa bulan Februari hanya 28 hari, dan kadang 29 hari adalah karena pada sejarahnya bulan setelah Februari yaitu Maret adalah bulan awal tahun di romawi, tempat dimana asal hitungan bulan Masehi bermula. Mungkin alangkah baiknya kita bersama-sama mengintip sejarah awal kalender masehi.

Pada mulanya kalender romawi ini cuma 10 bulan, dan seperti yang saya katakan diawal, bulan awal tahun adalah Maret, dan berakhir sampai dengan Desember. ini juga bisa dibuktikan dan ditela'ah dari nama-nama bulan tersebut yang merupakan angka dalam bahasa latin.

Misalkan saja;
Desember = Decem (yang berarti "Sepuluh")
November = Nona (yang berarti "Sembilan")
Oktober = Okta (yang berarti "Delapan")
September = Septa (yang berarti "tujuh")
Dan seterusnya..

Namun ternyata pada saat itu, disadari bahwa dengan hitungan ini mendapatkan 304 hari dalam satu tahun, tidak bisa sesuai dengan perubahan musim, urutanya aalah sebagai berikut;

 1. Martius: 31 hari
 2. Aprilius: 30 hari
 3. Maius: 31 hari
 4. Junius: 30 hari
 5. Quintilis: 31 hari
 6. Sextilis: 30 hari
 7. September: 30 hari
 8. October: 31 hari
 9. November: 30 hari
 10. December: 30 hari
Lalu pada tahun 700SM Raja Numa Pompilius merubahnya menjadi 12 bulan demi menyesuaikan dengan perubahan musim tersebut, dengan menambahkan Januari dan Februari, dimana Februari adalah bulan terakhir dalam setahun.

Alasan Kenapa Februari Cuma 28 dan 29 Hari
Numa Pompilius, 
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numa_pompilius.jpg
Penambahan dua bulan ini menambah jumlah hari dalam satu tahun adalah 354 atau 355 hari, hitungan harinya adalah sebagai berikut ini;
 1. Martius (31 hari)
 2. Aprilis (29 hari)
 3. Maius (31 hari)
 4. Junius (29 hari)
 5. Quintilis (31 hari)
 6. Sextilis (29 hari)
 7. September (29 hari)
 8. October (31 hari)
 9. November (29 hari)
 10. December (29 hari)
 11. Ianuarius (29 hari)
 12. Februarius (28 hari)
Hitungan tanggal dari era Raja Numa Pompilius ini pun sepertinya masih saja bermasalah, karena tidak sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada alam-raya (universal), orang-orang Roma membuat sebuah bulan bernama "leap month" alias bulan lompatan.

Leap Month ini bertujuan untuk menyesuaikan tanggalan dengan peristiwa-peristiwa astronomi alam-raya, Maka mulailah bulan-bulan yang sebelumnya hanya berjumlah 29 hari digenapi menjadi 30 atau 31 hari, seperti kalian bisa lihat pada bulan aprilis Junius Sextilis dan seterusnya.
Kemudian era pun berganti, pada era Julius Caesar dibantu oleh astronom dari Iskandariyah bernama Sosigenes, mengganti lagi perhitungan kalender Julian. (narsis yah? hehe)
Sosigenes menyarankan sang Kaisar terkenal ini untuk membuat sistem penanggalan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang mesir dengan cara mengikuti revolusi matahari. Satu tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 1/4 hari.
Julius Caesar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Julius_Caesar_(color).jpg
Kemudian Julius menambahkan 67 hari pada tahun 45 SM, sehingga untuk tahun berikutnya yakni tahun 46 SM dimulai pada 1 Januari. bulan maret pun menjadi bulan ke 3, dan bukan lagi menjadi bulan pertama dalam satu tahun. Bulan Februari tetap berjumlah 28 hari juga karena Julius Caesar menyesuaikannya dengan jumlah tahun biasa yang total harinya ada 365 hari. 

Kalender Julian (Julius Caesar) untuk selanjutnya kalender ini dikoreksi dengan kalender Gregorian. Kalender Gregorian adalah kalender Masehi yang ditetapkan Paus Gregorius XIII pada tahun 1582. 
Nah sekarang adalah kalian sudah tahu, kenapa Februari cuma 28 hari, karena februari sebelumnya adalah bulan terakhir dalam satu tahun, dengan hitungan 354 dari penambahan 2 bulan dari 10 bulan sebelumnya. sekarang bagaimana dengan yang 29 hari? ini adalah tanggal spesial setiap tahun yang habis dibagi 4 serta serta pada abad (kelipatan 100) yang angkanya habis dibagi 400 seperti 1600 dan 2000.

Senin, 23 Juli 2018

FIRMAN YANG MENEMBUSI PERADABAN

ELOHIM YESHUA mengatakan:

Matius 24:6Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.

Peradaban manusia yang semakin maju telah memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Setelah meletusnya Perang Dunia I: 1914 - 1918, tahun 1919 diadakanlah Konferensi Perdamaian Paris, maka lahirlah Liga Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920. Tapi usaha perdamaian dunia melalui Liga Bangsa Bangsa itu masih bobol dengan meletusnya Perang Dunia II: 1939 - 1945. Maka usai Perang Dunia II, pada tanggal 24 Oktober 1945 didirikanlah Perserikatan Bangsa Bangsa.

Harusnya saat ini dunia sudah damai, tenteram dan makmur. Tapi faktanya semua negara berlomba-lomba menambah jumlah tentara, meningkatkan anggaran persenjataannya, mempercanggih persenjataannya, bahkan lucunya masih saja terjadi peperangan di beberapa tempat. Bangsa-bangsa bukannya mempersiapkan diri buat perdamaian, justru usahanya adalah semakin meningkatkan kekuatan pertahanan keamanannya.

Firman yang diucapkan 2000 tahun yang lalu itu harusnya sudah ketinggalan zaman, sudah tidak berlaku lagi. Ada 2 hal yang menghambat berlakunya Firman itu. Yang pertama: selang waktu 2000 tahun itu terlalu panjang. Di saat orang sudah meninggalkan kuda sebagai tunggangan harusnya Firman itu sudah lemah lunglai. Yang kedua: manusia sudah membendung berlakunya Firman itu dengan lembaga-lembaga perdamaian. Bahkan di Indonesia hal itu sudah dilembagakan melalui lembaga RT-RW; Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dengan tetangga harus rukun, dengan warga sekampung harus rukun. Tapi apakah RT-RW itu berhasil?

Matius 24:7Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.

Kelaparan? Rasanya itu tak mungkin terjadi. Dunia sudah mempunyai lembaga pangan: Food and Agriculture Organization(FAO). Indonesia mempunyai BULOG - Badan Urusan Logistik. Ada pabrik pupuk Petro Kimia Gresik, plus pupuk-pupuk organik yang mencukupi. Ada Kementerian Pertanian yang memanage teknologi pertanian, plus Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang bertugas memantau cuaca. Namun sekalipun masih belum ada kondisi kelaparan yang meluas, nyatanya dunia pertanian masih bisa dibikin gonjang-ganjing oleh berbagai bencana alam. Itu artinya masalah pangan belumlah aman. Kita masih sangat bergantung pada kebaikan alam semesta. Kita ingin alam bersahabat dengan kita dengan memberikan musim-musim yang beritme seperti dulu ketika saya masih muda di mana musim hujan dan musim kemaraunya bisa diprediksikan dan jarang terdengar bencana alam.

Tanggal 3 Maret 2017, lembaga pangan dunia: FAO menuliskan: "Dunia Dihadapkan Empat Ancaman Kelaparan"“Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah sebelumnya kita dihadapkan dengan empat ancaman kelaparan di beberapa negara secara bersamaan,” kata Asisten Direktur Jenderal FAO Kostas Stamoulis.

Menurut edisi terbaru laporan Prospek Tanaman dan Situasi Pangan FAO, sekitar 37 negara memerlukan bantuan eksternal untuk pangan, 28 dari jumlah itu di Afrika sebagai akibat dari berlanjutnya efek kekeringan yang dipicu El Nino pada tahun lalu.

Berlarut-larutnya pertempuran dan kerusuhan telah meningkatkan pengungsi dan kelaparan di bagian lain dunia, katanya.


Matius 24:14Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya."

Injil diberitakan ke seluruh dunia? Apakah ELOHIM YESHUA sedang bermimpi ajaranNYA akan sampai ke seluruh dunia? Di zaman 2000 tahun yang lalu masih belum ada kapal Titanic yang canggih yang bisa

menjelajahi samudera, masih belum ada pesawat Garuda, apalagi internet dan WhatsApp. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook masih belum lahir. Bagaimana Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia? Firman itu terlalu berani untuk zaman YESHUA yang masih berjalan kaki. 

Tapi zaman ini nyatanya ada banyak media sosial yang bisa membuat gampang pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Bahkan dengan sewa internet Rp. 3.000,- sejam saja sudah bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tak perlu beli tiket di Traveloka yang jutaan untuk menjumpai Donald Trump.


Luk. 21:11dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.

Gempa bumi dahsyat? Itu nggak mungkin terjadi! Kita sudah mempunyai alat seismometer untuk mencatat getaran gempa. Kita sudah mempunyai team SAR dan badan penanggulangan bencana alam. Kita juga

mempunyai alat Remotely Operated Underwater Vehicle(ROV) yang bisa mendeteksi keberadaan kapal Sinar Bangun yang tenggelam di danau Toba. Harusnya problem bencana alam sudah selesai di zaman ini. Namun faktanya negara superpower Amerika Serikat masih dibuat kalangkabut oleh adanya badai Irma. 

Penyakit? Bukankah kita sudah punya alat Syringe Pump yang dikenakan ketika pak Susilo Bambang  Yudhoyono sakit? Bukankah presiden Jokowi sudah menyiapkan kartu BPJS kesehatan? Zaman ini harusnya sudah tidak ada orang sakit sebab sekolah kedokteran setiap tahunnya melahirkan 8.000 orang dokter yang pengangguran. Karena tak ada orang yang sakit maka ribuan dokter menjadi pengangguran.


http://harian.analisadaily.com/kota/news/per-tahun-8000-dokter-pengangguran/434267/2017/10/17

"Harusnya, kalau berdasarkan kebutuhan dokter dari data-data yang kita peroleh, sesungguhnya untuk dokter umum itu sudah sangat berlebih. Bahkan lebihnya itu mencapai 8.000an per tahun," katanya.

Benarkah sudah tak ada orang yang sakit?

Alat syringe pump.