Rabu, 25 Juli 2018

MENGHITUNG TAHUN DAN KELAHIRAN YESHUA

Dari 3 agama besar, yaitu: Yahudi, Kristen dan Islam, kita mendapati ada 3 macam system penanggalan yang berbeda jumlah hari pertahunnya. Jumlah hari menurut Al Kitab yang saya sebut sebagai penanggalan Yahudi diapit oleh penanggalan Kristen dengan Islam. Penanggalan Islam atau Arab berdasarkan perputaran Bulan berjumlah 355 hari pertahunnya, penanggalan Al Kitab berdasarkan ketetapan TUHAN berjumlah 360 hari pertahunnya, sedangkan penanggalan Roma Katolik yang dicetuskan oleh Gregorius berdasarkan perputaran bumi mengedari matahari berjumlah 365 hari(saya bikin bulat).

Islam 355 hari - Al Kitab 360 hari - Katolik 365 hari. Islam berdasarkan Bulan, Al Kitab berdasarkan TUHAN, sedangkan Katolik berdasarkan Matahari. Mari kita perhatikan ringkasan ini:

>> BULAN - TUHAN - MATAHARI.

Islam dan Katolik menggenapi nubuatan nabi Musa:

Ul. 4:19dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan TUHAN, Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka,

Mereka menggunakan akal pikiran, menggunakan kepintaran mereka dalam menetapkan waktu-waktu, bukan menuruti ketetapan TUHAN. Sebab bila Katolik memakai dasar perputaran bumi mengedari matahari yang 365 hari itu, Islam masih bisa menyodorkan system bulan yang berjumlah 355 hari sebagai kebenaran yang lain. Tapi bila berpedoman pada otoritas atau ketetapan TUHAN, maka siapakah yang hendak membantahnya? Kuasa TUHAN bisa memveto atau menggugurkan segala kepintaran manusia.

TUHAN sebagai RAJA segala raja itu sama seperti raja atau presiden yang bekerja berdasarkan kuasa atau otoritasnya, bukan berdasarkan kepintarannya. Sepintar apapun seseorang akan dikalahkan oleh kekuasaan. Karena itu nggak ada gunanya kita menyombongkan kepintaran, sebab kepintaran selalu bisa dikalahkan oleh kekuasaan. Baik kepintaran maupun kebaikan tak bisa mengalahkan kekuasaan. Justru semuanya membutuhkan legalitas dari kekuasaan.

Di pengadilan seorang hakim berkuasa memenjarakan orang benar ataupun membebaskan orang bersalah. Karena itu sekalipun benar bahwa bumi mengedari matahari itu selama 365 hari, itu takkan berarti apa-apa bila ELOHIM YAHWEH menetapkan setahun itu 360 hari.

Ayb. 9:15Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah Dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku.

Di pekan penciptaan, di hari yang keempat ELOHIM YAHWEH menciptakan benda-benda penerang di langit, seperti; matahari, bulan dan bintang, dan FirmanNYA:

Kejadian 1:14Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun,

Difirmankan di situ yaitu untuk "menunjukkan masa-masa yang tetap", bukan berantakan seperti penanggalan Gregorius: Januari 31 hari, Februari 28 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, dan seterusnya.Alasan Kenapa Februari Cuma 28 dan 29 Hari
http://bloghakekatku.blogspot.com/2018/07/alasan-kenapa-februari-cuma-28-dan-29.html

Lalu bagaimana mengetahui dari Al Kitab bahwa setahun itu 360 hari? Firman yang secara langsung memang tidak ada. Tapi dari nubuatan-nubuatan itu bisa dihitung dengan mudah, yaitu nubuatan 3,5 masa yang dimulai dari kitab Daniel;

Daniel 7:25Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

Firman itu diulangi di kitab Wahyu:

Why. 12:14Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

1 masa = 1 tahun. 3,5 masa = 3,5 tahun. Berapa harikah 3,5 tahun itu? Di sini diterangkan:

Why. 11:3Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

Why. 12:6Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

3,5 tahun itu 1260 hari = 1260 hari : 3,5 tahun = 360 hari/tahun. Untuk mengecek kembali kita melihat dari perhitungan jumlah bulannya;

Why. 11:2Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya."

Why. 13:5Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya.

1260 hari : 42 bulan = 30 hari/bulan. Kesemua ayat itu berbicara tentang masa penganiayaan orang-orang Kristen oleh Roma Katolik selama 1260 tahun, yaitu mulai tahun 538 Tarikh Masehi sampai 1798 Tarikh Masehi.

Itulah ayat untuk penghitungan jumlah hari dalam satu tahun berdasarkan Al Kitab. Sekarang bagaimana menghitung tahun kelahiran YESHUA ha MASHIA? Itu dari nubuatan 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun nubuatan.

Daniel 8:11

Bahkan terhadap Panglima bala tentara itupun ia membesarkan dirinya, dan dari pada-Nya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempat-Nya yang kudus dirobohkannya.
8:12Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil.
8:13Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu: "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak?"
8:14Maka ia menjawab: "Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar."

Yang ditanyakan adalah sampai berapa lama kekudusan itu dinajiskan? Jawabannya: sampai lewat 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun. Seperti apa perinciannya?

Daniel 9:24

Tujuh puluh kali tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus.
9:25Maka ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada tujuh kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali tujuh masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan.
9:26Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.
9:27Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan; dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu."

Tujuh puluh kali tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus:

>>  untuk melenyapkan kefasikan

>>  untuk mengakhiri dosa

>>  untuk menghapuskan kesalahan

>>  untuk mendatangkan keadilan yang kekal
 
>> untuk menggenapkan penglihatan dan nabi

>> untuk mengurapi yang maha kudus

Siapakah yang mahakudus itu?

>> seorang yang diurapi, seorang raja


Ada 70 x 7 masa = 490 tahun untuk mengurapi YESHUA ha MASHIA. 490 tahun itu dimulai dari perintah pembangunan Bait Suci yang ke-2, sejak bangsa Israel dibuang ke Babilon. Mereka dibuang ke Babilon selama 70 tahun di zaman raja Babel Nebukadnezar. Selewat zaman Babel, kerajaan Madia-Persia yang memerintah dan bangsa Israel diijinkan pulang ke Palestina untuk membangun kota Yerusalem dan Bait Sucinya yang dihancurkan oleh tentara Babel.

Karena tidak semua orang Israel setuju membangun kembali Bait Suci, terjadilah pertentangan di antara mereka yang menghambat pembangunan itu, sehingga tercatat ada 3 raja Persia yang mengeluarkan surat perintah pembangunan itu; Koresh, Darius dan Artahsasta;

>> Koresh tahun 537 Sebelum Masehi.

>> Darius tahun 520 Sebelum Masehi.

>> Artahsasta tahun 457 Sebelum Masehi.

Ketiga raja itu dinyatakan sebagai melaksanakan perintah ELOHIM YAHWEH;

Ezra 6:14Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat nabi Hagai dan nabi Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan Artahsasta, raja-raja negeri Persia.

Tahun 457 Sebelum Masehi merupakan perintah yang terakhir yang dijadikan perhitungan awal nubuatan di atas. Sedangkan 70 x 7 atau 490 tahun itu perinciannya, sebagai berikut:

I. Ada 7 x 7 masa = 49 tahun lamanya untuk membangun kota Yerusalem dan Bait Suci hingga lengkap dengan tanah lapang dan paritnya. Tahun 457 Sebelum Masehi - 49 tahun menunjuk ke tahun 408 Sebelum Masehi.

II. Ada 62 x 7 masa = 434 tahun lamanya untuk sampai ke YESHUA ha MASHIA dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Tahun 408 Sebelum Masehi - 434 tahun menunjuk ke tahun 27 Tarikh Masehi. Jika YESHUA dibaptis ketika berumur 30 tahun, maka tahun kelahiranNYA adalah: 30 - 27 = sekitar tahun 4 Sebelum Masehi.

III. Ada 1 x 7 masa = 7 tahun lamanya KEKRISTENAN akan disingkirkan oleh bangsa Yahudi. Pada pertengahan 7 tahun yaitu 3,5 tahun dari tahun 27 Tarikh Masehi, tahun 31 Tarikh Masehi adalah YESHUA disalibkan sebagai GURU, lalu 3,5 tahun berikutnya menunjuk ke tahun 34 Tarikh Masehi ketika Stefanus dilempari batu sampai mati. Itulah murid pertama yang mengalami mati syahid. Dengan demikian selama 1 x 7 masa itu bangsa Yahudi telah menolak baik Guru maupun muridnya.

>> Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Penyaliban YESHUA menghentikan ritual korban-korban di Bait Suci yang ditandai dengan terbelahnya tabir Bait Suci dari atas sampai ke bawah;

Matius 27:50

Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.
27:51Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,

1Kor. 5:7Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.

Jadi, 70 x 7 masa atau 490 tahun itu dimulai dari tahun 457 Sebelum Masehi sampai ke kematian Stefanus tahun 34 Tarikh Masehi. Dari 2300 tahun - 490 tahun, tersisa 1810 tahun dengan perhitungannya dari tahun 34 Tarikh Masehi, maka itu akan menunjuk ke tahun 1844 Tarikh Masehi, menunjuk ke kelahiran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai satu-satunya gereja Kristen yang menguduskan hari Sabat - Sabtu, setelah sekian lama hari Sabat diselewengkan ke hari Minggu.

>> Nubuat 3,5 masa atau 42 bulan atau 1260 hari penganiayaan orang Kristen untuk bahan perhitungan jumlah hari dalam setahun.

>> Nubuat 2300 petang dan pagi pemulihan hari Sabat dengan YESHUA sebagai TUHAN-nya untuk menghitung tahun kelahiran, baptisan dan penyaliban YESHUA ha MASHIA, serta kelahiran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh secara Alkitabiahnya.

"Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." - Daniel 8:14. Kristen Sabat bisa berdiri secara resmi sejajar dengan gereja-gereja Minggu dengan YESHUA sebagai TUHAN-nya:

Ibrani 4:9Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah.

Mat. 12:8Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."

Luk. 4:16Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.

Umat YAHWEH berhari Sabat, Bertuhan YESHUA dan berdasarkan Al Kitab.

Hasil gambar untuk gambar kelahiran yesus

Tidak ada komentar: